Název: Výuka výslovnosti v hodinách angličtiny na 2. stupni základní školy
Další názvy: Teaching pronunciation in English lessons at upper primary school
Autoři: Hanzlíková, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5875
Klíčová slova: anglický jazyk;proces učení;proces vyučování;vyučování cizího jazyka;výslovnost;vyučování výslovnosti;aspekty výslovnosti;učebnice anglického jazyka;fonetický přepis;nahrávka
Klíčová slova v dalším jazyce: english language;process of teaching;process of learning;foreign language teaching;pronunciation;teaching pronunciation;aspects of pronunctiation;english language textbooks;phonetic transcription;recording
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou výuky anglické výslovnosti na 2. stupni základní školy. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem se na 2. stupni základní školy vučuje anglická výslovnost a její jednotlivé aspekty a jakým způsobem se učebnice anglicého jazyka zabývají problematikou výslovnosti. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a prakticé. Teoretická část zahrnuje poznatky o vyučování, vyučování anglického jazyka a anglické výslovnosti a krátkou informaci o jednotlivých aspektech výslovnosti. Praktická část zahrnuje popis metody, která bylo použita k vedení výzkumu, výsledky výzkumu, důsledky vyplývající z výzkumu, jeho možná omezení a návrhy na rozšíření výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with teaching English pronuncition at the upper primary level.The goal of the work is to find out which way pronunciation and its individual aspects are being taught and how textbooks deal with the phenomenon of teaching pronunciation.The thesis is divided into two parts. The first part covers a theoretical background and the second part is a practical part, which includes a method, results emerging from a research, implications of the reserch, its limitations annd suggestions for further research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_hanzlikova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlikova V.pdfPosudek vedoucího práce97,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlikova O.pdfPosudek oponenta práce109,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlikova.pdfPrůběh obhajoby práce34,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.