Název: Užití CLILu v geografii
Další názvy: Use of CLIL in Geography
Autoři: Václavíková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5878
Klíčová slova: CLIL;metodologie;integrace;cizí jazyk;zeměpis;cíle;aktivity;metoda;organizační formy;interakce;pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: CLIL;methodology;integration;foreign language;geography;aims;activities;method;organizational forms;interaction;observation
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o užití CLILu v geografii. Cílem bylo zkoumat šest hodin zeměpisu, rozebrat je z hlediska kritérií typických pro CLIL a zjistit do jaké míry se kritéria vyskytují v těchto hodinách. Dále odhalit, jaké slabé stránky se objevují ve vyučování zeměpisu a co je třeba změnit, aby bylo možné zavést CLIL do českého školského systému. Výsledky prokázaly, že CLIL není možné zavést bez patřičného zaškolení pedagogů. Hlavní potíže byly nalezeny ve struktuře hodiny, aktivitách, metodách, organizačních formách použitých v hodinách společně s jednosměrnou interakcí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the use of CLIL in geography. The aim was to observe six geography lessons, analyze them through criteria specific for CLIL and find out to which degree criteria of CLIL occur in the lessons, which weaknesses in the geography teaching appear and what needs to be changed to possibly implement CLIL in the Czech school system. The results proved that CLIL is not possible to implement without proper teacher training. The main difficulties were found in the lesson framework, activities, methods and organizational forms used in the lessons, and in the one-way interaction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vaclavikova_DP.pdfPlný text práce440,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavikova V.pdfPosudek vedoucího práce96,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavikova O.pdfPosudek oponenta práce90,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavikova.pdfPrůběh obhajoby práce38,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.