Title: Užití CLILu v geografii
Other Titles: Use of CLIL in Geography
Authors: Václavíková, Eva
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5878
Keywords: CLIL;metodologie;integrace;cizí jazyk;zeměpis;cíle;aktivity;metoda;organizační formy;interakce;pozorování
Keywords in different language: CLIL;methodology;integration;foreign language;geography;aims;activities;method;organizational forms;interaction;observation
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o užití CLILu v geografii. Cílem bylo zkoumat šest hodin zeměpisu, rozebrat je z hlediska kritérií typických pro CLIL a zjistit do jaké míry se kritéria vyskytují v těchto hodinách. Dále odhalit, jaké slabé stránky se objevují ve vyučování zeměpisu a co je třeba změnit, aby bylo možné zavést CLIL do českého školského systému. Výsledky prokázaly, že CLIL není možné zavést bez patřičného zaškolení pedagogů. Hlavní potíže byly nalezeny ve struktuře hodiny, aktivitách, metodách, organizačních formách použitých v hodinách společně s jednosměrnou interakcí.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of CLIL in geography. The aim was to observe six geography lessons, analyze them through criteria specific for CLIL and find out to which degree criteria of CLIL occur in the lessons, which weaknesses in the geography teaching appear and what needs to be changed to possibly implement CLIL in the Czech school system. The results proved that CLIL is not possible to implement without proper teacher training. The main difficulties were found in the lesson framework, activities, methods and organizational forms used in the lessons, and in the one-way interaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclavikova_DP.pdfPlný text práce440,44 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavikova V.pdfPosudek vedoucího práce96,53 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavikova O.pdfPosudek oponenta práce90,45 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavikova.pdfPrůběh obhajoby práce38,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.