Title: Indiáni v učebních materiálech - stereotypy versus realita
Other Titles: Native Americans in Teaching Materials - Stereotypes versus Reality
Authors: Lenková, Barbora
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5879
Keywords: Indiáni;stereotypy;učební materiály;kultura
Keywords in different language: Indians;stereotypes;teaching materials;culture
Abstract: Diplomová práce se zabývá problémem stereotypů, jejich definicí, rozeznáváním, původem, rolemi a typy. Dále se soustřeďuje na stereotypy o amerických indiánech a na stereotypy v učebních materiálech. Na základě teorie byl proveden praktický výzkum, který zanalyzoval přítomnost tématu amerických indiánů ve vybraných učebnicích. Je zanalyzováno umístění a kontext tématu amerických indiánů zmíněného v učebnicích a nakonec jsou výsledky shrnuty a prezentovány.
Abstract in different language: The thesis deals with the problem of stereotypes, their definition, recognition, origin, role, and types. Further, it focuses on Native American stereotypes in particular and on stereotypes in teaching materials. Based on the theory, there was a research conducted analyzing the presence of the topic of Native American in chosen teaching materials for lower and upper secondary schools. The placement and context of the topic of Native Americans mentioned in the book are analyzed and, finally, the results are summarized and presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenkova_DP.pdfPlný text práce8,58 MBAdobe PDFView/Open
Lenkova V.pdfPosudek vedoucího práce102,63 kBAdobe PDFView/Open
Lenkova O.pdfPosudek oponenta práce77,63 kBAdobe PDFView/Open
Lenkova.pdfPrůběh obhajoby práce35,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.