Title: Vyjadřování expresivity v současných internetových, bulvárních denících
Other Titles: Expression of Affective Meaning of Words in Current Internet Tabloid Journals
Authors: Mareš, Václav
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Pasáčková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5892
Keywords: expresivita;bulvár;internetové bulvární deníky;expresivita kombinovaná
Keywords in different language: affective words;tabloid;internet tabloid journals;expressivity
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám vyjadřováním expresivity v internetových bulvárních denících, a to konkrétně: Ahaonline.cz, Blesk.cz, Super.cz. Pro teoretické členění expresivity jsem vycházel z práce Jaroslava Zimy: Expresivita slova v současné češtině. Ze zmíněných bulvárních deníků jsem excerpoval určitý vzorek a ten analyzoval. Pro některé doklady expresivity jsem definoval nové, své vlastní skupiny vzniku expresivity. Nakonec jsem určil nejčastěji užívaný typ expresivity a nejfrekventovanější skupiny vzniku expresivity.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I dealt with the expression of affective and voluntary symptom of words, which are used in internet tabloid journals. Particularly on these servers: Ahaonline.cz, Blesk.cz, Super.cz. For dividing and explanations of theoretical terms I used the work of Jaroslav Zima, which is called "Expresivita slova v současné češtině" and it is the best work about affective meaning of words.I made up my own classes, some new, which were missing in Zima's work and I determined the most common kind of affective words in internet tabloid journals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaresVaclavBP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
mares.pdfPosudek vedoucího práce220,97 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).mares.pdfPosudek oponenta práce563,11 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).mares.pdfPrůběh obhajoby práce156,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.