Title: ANOVA – Základní metoda vyhodnocování experimentů
Authors: Motyčka, Martin
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c6c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5896
ISSN: 1802-4564
Keywords: zkušebnictví;průmyslové experimenty;kontrola kvality;regresivní analýza;analýza rozptylu
Keywords in different language: material testing;industrial experiments;quality control;regression analysis;variance analysis
Abstract: Průmyslové experimenty jsou základním nástrojem pro zajištění kvality výroby. Nezastupitelnou roli mají především při prvotním vývoji daného výrobku a při následném zlepšování kvality. Je třeba použít systematický návrh experimentu, aby na jeho vyhodnocení mohyl být použity statistické metody. Základními statistickými metodami pro hodnocení experimentů jsou regresní analýza a analýza rozptylu ANOVA. Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout základní přehled o analýze rozptylu a jejího použití ve vyhodnocování experimentů.
Abstract in different language: Industrial experiments are a fundamental tool to ensure quality production. It has an essential role especially in the initial development of the product and the subsequent quality improvement. For statistical evaluation is necessary to use a systematic design of the experiment. Basic statistical methods for the evaluation experiments are regression analysis and analysis of variance ANOVA. The aim of this paper is to provide the reader an overview of the analysis of variance and its use in evaluation of experiments.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c6c3.pdf480,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.