Název: ANOVA – Základní metoda vyhodnocování experimentů
Autoři: Motyčka, Martin
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 3.
Datum vydání: 30-lis-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
conferenceObject
článek
konferenční příspěvek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c6c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5896
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: zkušebnictví;průmyslové experimenty;kontrola kvality;regresivní analýza;analýza rozptylu
Klíčová slova v dalším jazyce: material testing;industrial experiments;quality control;regression analysis;variance analysis
Abstrakt: Průmyslové experimenty jsou základním nástrojem pro zajištění kvality výroby. Nezastupitelnou roli mají především při prvotním vývoji daného výrobku a při následném zlepšování kvality. Je třeba použít systematický návrh experimentu, aby na jeho vyhodnocení mohyl být použity statistické metody. Základními statistickými metodami pro hodnocení experimentů jsou regresní analýza a analýza rozptylu ANOVA. Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout základní přehled o analýze rozptylu a jejího použití ve vyhodnocování experimentů.
Abstrakt v dalším jazyce: Industrial experiments are a fundamental tool to ensure quality production. It has an essential role especially in the initial development of the product and the subsequent quality improvement. For statistical evaluation is necessary to use a systematic design of the experiment. Basic statistical methods for the evaluation experiments are regression analysis and analysis of variance ANOVA. The aim of this paper is to provide the reader an overview of the analysis of variance and its use in evaluation of experiments.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KET)
Číslo 3 (2012)
Číslo 3 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c6c3.pdf480,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.