Název: Koloman Gajan nejen o Františku Grausovi
Další názvy: Koloman Gajan not only about František Graus
Autoři: Morávková, Naděžda
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 50-60.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6133
ISSN: 1809-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: holocaust;František Graus;Koloman Gajan;Terezín
Klíčová slova v dalším jazyce: holocaust;František Graus;Koloman Gajan;Terezín
Abstrakt: Koloman Gajan (nar. 1918): český historik, profesor Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, účastník protifašistického odboje na východním Slovensku, vězněn v několika nacistických koncentračních táborech; 1961 – 66 docent, od 1966 profesor FF UK v Praze; 1970 byl z politických důvodů z fakulty propuštěn, 1990 zde obnovil pedagogickou a vědeckou činnost; věnuje se zejména moderním světovým a československým dějinám, dějinám česko-německých a česko-francouzských vztahů, osobnosti a dílu T. G. Masaryka; spoluautor a hlavní redaktor rozsáhlé syntézy Dějiny novověku III – IV (1973 – 74); protože Gajanovo jméno bylo nežádoucí, pokryl práci svým jménem profesor Jaroslav Charvát. Koloman Gajan je gymnaziálním spolužákem českého historika Františka Grause. V rozhovoru na něj vzpomíná.
Abstrakt v dalším jazyce: Koloman Gajan (b. 1918): Czech historian and professor at Charles University in Prague, the party of anti-fascist resistance in the eastern Slovak Republic, imprisoned in several Nazi concentration camps, 1961-1966 Senior lecture of Charles University, since 1966 Professor of Charles University in Prague in 1970 released (political reason), in 1990 he came back to university, he focuses on the modern world history and the Czechoslovak history, the history of Czech-German and Czech-French relations, on personality and work of TG Masaryk, he´s co-author and chief editor of the extensive synthesis of Modern History III - IV (1973-1974); because Gajan´s name was inappropriate in normalization times, Professor Jaroslav Charvat covered his work on behalf of. Koloman Gajan is a schoolmate of Czech historian Frantisek Graus. There are some memories of Koloman Gajan about Graus.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 1, č. 1 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moravkova_1.pdfPlný text178,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.