Title: Filosofické pozadí Grassmannovy Ausdehnungslehre
Authors: Fiala, Jiří
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 17-38.
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6438
ISSN: 1802-0364
Keywords: filosofie matematiky
Keywords in different language: philosophy of mathematics
Abstract: Hermann Grassmann a příčiny odmítavého postoje ke Grassmannově matematice. Soustředíme se na úvodní části Grassmannovy Ausdehnungslehre a zaměříme se na filosofické pozadí. Dále představíme Grassmannovo pojetí čisté matematiky, geometrie a nauky o prostoru, nauku o extenzitách a obecnou nauku o formách. Neopomineme ani pojetí spojitosti.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiala.pdfPlný text249,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.