Název: Psychologie v epistemologii Jeana Piageta a Gastona Bachelarda
Autoři: Kratochvíl, Miloš
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 173-184.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6446
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: epistemologie;psychologie;Jean Piaget;Gaston Bachelard
Klíčová slova v dalším jazyce: epistemology;psychology;Jean Piaget;Gaston Bachelard
Abstrakt: The main aims of the following paper are to compare the role of psychology in Bachelard ´s epistemology with that in Piaget´s genetic epistemology. It will be shown that using psychology as a method suitable for epistemology is a prolongation of Brunschvicg´s epistemology. But it is not only method what links both Piaget and Bachelard with Brunschvicg. There are also important similarities concerning the basic ideas, such as the idea of progress, role of consciousness, changeability of human mind and partly also that of epistemlogical rupture. The legacy of Brunschvicg is not only passed down, but also and mainly developped by Piaget and Bachelard.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kratochvil.pdfPlný text169,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6446

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.