Název: Kauzální nexus jako gramatické pravidlo
Autoři: Schuster, Radek
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 45-50.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6451
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: kauzalita;pravidla gramatiky;nekonečno
Klíčová slova v dalším jazyce: causality;rules of gramatiky;infinity
Abstrakt: The main thesis of the paper is the claim that causality can be secured as a general law, which is not fixed a priori or a posteriori, by conceiving of an infinity which is possible only by means of language. Wittgenstein’s thoughts on causality as an empirical generalization in language and a set of rules of grammar are presented as arguments supporting the thesis.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
schuster.pdfPlný text134,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.