Title: Vývoj heraldiky a sfragistiky na Sokolovsku
Other Titles: The development of the Heraldic and Sfragisty Research in the microregion of Sokolov
Authors: Lebedová, Eliška
Advisor: Velímský, Filip
Referee: Suchánek, Drahomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6994
Keywords: erb;heraldika;městský znak;sfragistika;Sokolovsko
Keywords in different language: crest;heraldry;urban character;sfragisty;region of Sokolov
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Vývojem heraldiky a sfragistiky na Sokolovsku v kontextu geopolitických změn. Je členěna do několika kapitol. Práce se věnuje z velké části městům Sokolov, Loket a Horní Slavkov. Na základě použité literatury je popisován vývoj městských znaků. Práci uzavírají dvě kapitoly věnované politickým režimům.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dealing with the development of the Heraldic and Sfragisty in the microregion of Sokolov in the context of geopolitical changes. Thesis is divided into a few chapters. Most of them deal with the cities Sokolov, Loket and Horní Slavkov. The development of urban characters is described based on the used literature. The thesis is concluded with two chapters devoted to political regimes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce974,8 kBAdobe PDFView/Open
Lebedova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Lebedova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Lebedova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce429,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.