Název: Vývoj heraldiky a sfragistiky na Sokolovsku
Další názvy: The development of the Heraldic and Sfragisty Research in the microregion of Sokolov
Autoři: Lebedová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Velímský, Filip
Oponent: Suchánek, Drahomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6994
Klíčová slova: erb;heraldika;městský znak;sfragistika;Sokolovsko
Klíčová slova v dalším jazyce: crest;heraldry;urban character;sfragisty;region of Sokolov
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá Vývojem heraldiky a sfragistiky na Sokolovsku v kontextu geopolitických změn. Je členěna do několika kapitol. Práce se věnuje z velké části městům Sokolov, Loket a Horní Slavkov. Na základě použité literatury je popisován vývoj městských znaků. Práci uzavírají dvě kapitoly věnované politickým režimům.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is dealing with the development of the Heraldic and Sfragisty in the microregion of Sokolov in the context of geopolitical changes. Thesis is divided into a few chapters. Most of them deal with the cities Sokolov, Loket and Horní Slavkov. The development of urban characters is described based on the used literature. The thesis is concluded with two chapters devoted to political regimes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce974,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebedova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebedova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lebedova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce429,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.