Název: Německá invaze na Krétu v roce 1941
Další názvy: German Invasion of Crete in 1941
Autoři: Adamec, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6999
Klíčová slova: vzdušná invaze;operace Merkur;výsadkáři;Kurt Student;Bernard Freyberg
Klíčová slova v dalším jazyce: airport invasion;operation Merkur;paratroopers;Kurt Student;Bernard Freyberg
Abstrakt: Tématem mojí bakalářské práce je Německá invaze na Krétu v roce 1941. Práce se zabývá řecko-italskou válkou, řecko-německou válkou a operací Merkur. Důležitou kapitolou tezí jsou hodnocení a důsledky bitvy o Krétu.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of my Bachelor Thesis is German Invasion of Crete in 1941. This work is concerned Greeco-Italian War, Greeco-German War and Operation Mercur. Most important objectives of the Thesis are evaluation and consequences battle of Crete.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nemecka invaze na Kretu v roce 1941.pdfPlný text práce450,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce432,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.