Název: Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 - 1973 v mezinárodním kontextu
Další názvy: Withdrawal of the American troops from Vietnam during years 1968 - 1973 in international context
Autoři: Němec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7022
Klíčová slova: válka ve Vietnamu;Spojené státy americké;mezinárodní vztahy;ofenzíva Tet;Severní Vietnam;Jižní Vietnam;Indočína;1968 - 1973
Klíčová slova v dalším jazyce: Vietnam War;United States of America;international relations;Tet Offensive;North Vietnam;South Vietnam;Indochina;1968 - 1973
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje důvody odchodu amerických vojsk z vietnamské války mezi lety 1968 - 1973. Odchod těchto vojsk je zohledněn na základě mezinárodního kontextu. Je zde zkoumán mezinárodní postoj politických aktérů včetně Organizace spojených národů v šedesátých letech dvacátého století k válce ve Vietnamu. Důležitým mezníkem války ve Vietnamu je ofenzíva Tet, která se rovněž stala předmětem této studie. V polední části je popsán průběh mírových jednání v Paříži a následný odchod amerických vojsk z Vietnamu v roce 1973.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis give reasons of withdrawal of the U.S. troops from the Vietnam War between the years 1968 - 1973. The withdrawal of the U.S. troops is taken into account the international context. There is explored attitude towards of political actors including the United Nations in the sixties of the twentieth century to the Vietnam War. Important milestone of the Vietnam War is Tet offensive which also examines. The last part describes the peace talks in Paris and the subsequent withdrawal of the U.S. troops from Vietnam in 1973.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.pdfPlný text práce878,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce919,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce357 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.