Title: Odchod amerických vojsk z Vietnamu během let 1968 - 1973 v mezinárodním kontextu
Other Titles: Withdrawal of the American troops from Vietnam during years 1968 - 1973 in international context
Authors: Němec, Jan
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7022
Keywords: válka ve Vietnamu;Spojené státy americké;mezinárodní vztahy;ofenzíva Tet;Severní Vietnam;Jižní Vietnam;Indočína;1968 - 1973
Keywords in different language: Vietnam War;United States of America;international relations;Tet Offensive;North Vietnam;South Vietnam;Indochina;1968 - 1973
Abstract: Bakalářská práce popisuje důvody odchodu amerických vojsk z vietnamské války mezi lety 1968 - 1973. Odchod těchto vojsk je zohledněn na základě mezinárodního kontextu. Je zde zkoumán mezinárodní postoj politických aktérů včetně Organizace spojených národů v šedesátých letech dvacátého století k válce ve Vietnamu. Důležitým mezníkem války ve Vietnamu je ofenzíva Tet, která se rovněž stala předmětem této studie. V polední části je popsán průběh mírových jednání v Paříži a následný odchod amerických vojsk z Vietnamu v roce 1973.
Abstract in different language: Bachelor thesis give reasons of withdrawal of the U.S. troops from the Vietnam War between the years 1968 - 1973. The withdrawal of the U.S. troops is taken into account the international context. There is explored attitude towards of political actors including the United Nations in the sixties of the twentieth century to the Vietnam War. Important milestone of the Vietnam War is Tet offensive which also examines. The last part describes the peace talks in Paris and the subsequent withdrawal of the U.S. troops from Vietnam in 1973.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.pdfPlný text práce878,56 kBAdobe PDFView/Open
Nemec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce919,2 kBAdobe PDFView/Open
Nemec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Nemec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce357 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.