Název: Přistěhovalectví do Spojených států v letech 1863-1904 a jeho důsledky
Další názvy: Immigration to the United states in second half of 19th century
Autoři: Sigmund, Jan
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Kořínková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7024
Klíčová slova: imigrace;Číňané;Američané;rasismus;naturalizace;přištěhovalci;imigranté
Klíčová slova v dalším jazyce: immigration;immigrants;Chinese;Americans;racism;naturalization;newcomers
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problém imigrace do Spojených států amerických v letech 1863-1904. Práce popisuje příchod přistěhovalců, problémy kterým museli čelit po svém příjezdu na půdu Spojených států amerických. Také popisuje jejich každodenní život, jejich migraci po Spojených státech. Práce se také popisuje názor americké společnosti na problematiku imigrace, americkou imigrační politiku a v neposlední řadě sleduje také problematiku rasismu vůči asiatům, zejména Číňanům.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the issue of the immigration to the United States until the beginning of the 20th century. The thesis describes an arrival of immigrants, problems that rose after their arrival on the soil of the United States. It also describes their everyday life, their flowing across the United States and last but not least describes an American opinion and US state policy regarding that matter. It is also concern in the issue of racism against Asian people, especially Chinese.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jan_Sigmund.pdfPlný text práce678,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sigmund_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce984,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sigmund_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sigmund_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce454,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.