Title: Přistěhovalectví do Spojených států v letech 1863-1904 a jeho důsledky
Other Titles: Immigration to the United states in second half of 19th century
Authors: Sigmund, Jan
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Kořínková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7024
Keywords: imigrace;Číňané;Američané;rasismus;naturalizace;přištěhovalci;imigranté
Keywords in different language: immigration;immigrants;Chinese;Americans;racism;naturalization;newcomers
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problém imigrace do Spojených států amerických v letech 1863-1904. Práce popisuje příchod přistěhovalců, problémy kterým museli čelit po svém příjezdu na půdu Spojených států amerických. Také popisuje jejich každodenní život, jejich migraci po Spojených státech. Práce se také popisuje názor americké společnosti na problematiku imigrace, americkou imigrační politiku a v neposlední řadě sleduje také problematiku rasismu vůči asiatům, zejména Číňanům.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issue of the immigration to the United States until the beginning of the 20th century. The thesis describes an arrival of immigrants, problems that rose after their arrival on the soil of the United States. It also describes their everyday life, their flowing across the United States and last but not least describes an American opinion and US state policy regarding that matter. It is also concern in the issue of racism against Asian people, especially Chinese.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Sigmund.pdfPlný text práce678,49 kBAdobe PDFView/Open
Sigmund_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce984,66 kBAdobe PDFView/Open
Sigmund_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Sigmund_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce454,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.