Title: Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací jako součást výchovy ke zdraví
Other Titles: Protection of the population in exceptional circumstances as part of health education
Authors: Draganovský, Martin
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Sudová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7050
Keywords: mimořádná událost;katasrofa;živelné pohromy;havárie;integrovaný záchranný systém;výchova ke zdraví
Keywords in different language: emergency;disaster;accidents;integrated rescue system;health education
Abstract: Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části popisuji mimořádné události, vznik, ochranu, funkci jednotlivých orgánů a základní pomoc a základní pomoc. V praktické části jsem se zaměřil na testování teoretických a praktických otázek žáků na 2. stupni základní školy.
Abstract in different language: The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the cases of emergency, slso the creation, protection and the task of authorities and the basic assistance. The practical part is focused on testing of theoretical and practical issues of pupils in secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Draganovsky.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Draganovsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,43 kBAdobe PDFView/Open
Draganovsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce432,46 kBAdobe PDFView/Open
Draganovsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce128,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.