Název: Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací jako součást výchovy ke zdraví
Další názvy: Protection of the population in exceptional circumstances as part of health education
Autoři: Draganovský, Martin
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Sudová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7050
Klíčová slova: mimořádná událost;katasrofa;živelné pohromy;havárie;integrovaný záchranný systém;výchova ke zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: emergency;disaster;accidents;integrated rescue system;health education
Abstrakt: Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části popisuji mimořádné události, vznik, ochranu, funkci jednotlivých orgánů a základní pomoc a základní pomoc. V praktické části jsem se zaměřil na testování teoretických a praktických otázek žáků na 2. stupni základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the cases of emergency, slso the creation, protection and the task of authorities and the basic assistance. The practical part is focused on testing of theoretical and practical issues of pupils in secondary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Draganovsky.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Draganovsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Draganovsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce432,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Draganovsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce128,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.