Title: Metodika nácviku in-line bruslení pro děti mladšího školního věku
Other Titles: Methodology of in-line skating practise for junior school age children
Authors: Šašková, Zora
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7075
Keywords: In-line bruslení;děti;mladší školní věk;metodika nácviku
Keywords in different language: Roller blading;In-line skating;junior age children;kids;methodology
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo sestavení metodické řady pro nácvik základních pohybových dovedností v inline bruslení pro děti mladšího školního věku. Teoretická část představuje inline bruslení jako novou, populární pohybovou aktivitu, dále seznamuje se zvláštnostmi věkové skupiny 6-12 let, vhodnými učebními postupy a metodami při její výuce. Metodická část je doplněna o podrobný obrazový materiál, který umožňuje vizuální kontrolu správnosti prováděného cvičení. Důraz byl kladen na rozmanitost a pestrost výuky, protože samotná průpravná cvičení děti dostatečně nezaujmou. Tato práce může sloužit pedagogům prvního stupně základní školy k usnadnění zahrnutí inline bruslení do školní tělesné výchovy, instruktorům bruslení pro zkvalitnění výuky jejich mladých svěřenců a případně může pomoci rodičům s výukou inline bruslení jejich dětí.
Abstract in different language: The main objective of this thesis was a composition of metodology of basic inline skating skills for junior age children. The teoretical part presents inline skating as a new and popular type of physical activity. It also introduces the differences of the specific age group, adequate teaching methods, techniques and attitudes towards this group. Detailed photographic documentation complement helps visual control of correct performance. Emphasis was put on variety and diversity of stimuli, because junior age children will not be attracted just by exercising single tasks. This thesis can help junior school teachers implement inline skating into physical education classes. Instructors may find useful tips to improve teaching inline skating to children. Even parents may benfit from this metodology when teachig thein own kids how to inline skate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Zora Saskova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
SASKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce112,75 kBAdobe PDFView/Open
SASKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce903,31 kBAdobe PDFView/Open
SASKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce153,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.