Title: Příprava a kompenzace kritických svalových skupin na úrovni výkonnostního fotbalu
Other Titles: Preparation and compensation of critical muscle groups in performance football
Authors: Diviš, Jakub
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7105
Keywords: kompenzační cvičení;svaly;fotbal
Keywords in different language: compensation exercises;muscles;football
Abstract: Bakalářská práce je směrována ke studii pohybové soustavy, která provází člověka celým životem a je jedním z nejdůležitějších pilířů lidského těla. Práce pojednává o fotbalové přípravě, svalech, držení těla, dále obecně popisuje různé svalové skupiny a jejich tendence k patologiím. Část práce je výzkumná činnost svalové soustavy na spoluhráčích ve věku od 18 do 40 let, kteří byli změřeni na počátku testování a následně na konci po aplikaci specifické baterie cviků. Po změření a zpracování dat došlo k celkovému vyhodnocení studie. Cílem práce bylo poukázat na důležitost a přínosnost kompenzačního cvičení při tréninkovém procesu v praxi. Nasbíraná data podložila očekávaná zlepšení a z jejich vyhodnocení je možné říci, že cíl byl naplněn a přínos této práce je nejen teoretický, ale i praktický.
Abstract in different language: The bachelor work is aimed to the study of the moving system, which guides the human kind throughout the whole life and is the most important pillar of the human body. The work discusses about football preparation, muscles, and holding of the body. Next it describes random muscle groupes and their tendencies to patalogies in general. A part of the work is a research activity about the muscle groups on team-mates in the age from 18 to 40, which were measured at the beginning of the testing and at the end, after the application of a specific exercise battery. After the measurements and the processing of data it came up to the global evaluation of the study. The goal of this work was to point out the importance and the benefit of the compensation exercise at the training process in practice. The collected data gave expected improvement, and from their assessment it is possible to say, that the goal was acomplished and the contribution of this work is not only theoretical, but also practical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Divis - Bakalarska prace - 2013.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
DIVIS VP.pdfPosudek vedoucího práce645,52 kBAdobe PDFView/Open
DIVIS OP.pdfPosudek oponenta práce766,73 kBAdobe PDFView/Open
DIVIS.pdfPrůběh obhajoby práce191,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.