Název: Příprava a kompenzace kritických svalových skupin na úrovni výkonnostního fotbalu
Další názvy: Preparation and compensation of critical muscle groups in performance football
Autoři: Diviš, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7105
Klíčová slova: kompenzační cvičení;svaly;fotbal
Klíčová slova v dalším jazyce: compensation exercises;muscles;football
Abstrakt: Bakalářská práce je směrována ke studii pohybové soustavy, která provází člověka celým životem a je jedním z nejdůležitějších pilířů lidského těla. Práce pojednává o fotbalové přípravě, svalech, držení těla, dále obecně popisuje různé svalové skupiny a jejich tendence k patologiím. Část práce je výzkumná činnost svalové soustavy na spoluhráčích ve věku od 18 do 40 let, kteří byli změřeni na počátku testování a následně na konci po aplikaci specifické baterie cviků. Po změření a zpracování dat došlo k celkovému vyhodnocení studie. Cílem práce bylo poukázat na důležitost a přínosnost kompenzačního cvičení při tréninkovém procesu v praxi. Nasbíraná data podložila očekávaná zlepšení a z jejich vyhodnocení je možné říci, že cíl byl naplněn a přínos této práce je nejen teoretický, ale i praktický.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work is aimed to the study of the moving system, which guides the human kind throughout the whole life and is the most important pillar of the human body. The work discusses about football preparation, muscles, and holding of the body. Next it describes random muscle groupes and their tendencies to patalogies in general. A part of the work is a research activity about the muscle groups on team-mates in the age from 18 to 40, which were measured at the beginning of the testing and at the end, after the application of a specific exercise battery. After the measurements and the processing of data it came up to the global evaluation of the study. The goal of this work was to point out the importance and the benefit of the compensation exercise at the training process in practice. The collected data gave expected improvement, and from their assessment it is possible to say, that the goal was acomplished and the contribution of this work is not only theoretical, but also practical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub Divis - Bakalarska prace - 2013.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DIVIS VP.pdfPosudek vedoucího práce645,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DIVIS OP.pdfPosudek oponenta práce766,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DIVIS.pdfPrůběh obhajoby práce191,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.