Název: Využití moderních pohybových aktivit pro ženy v těhotenství a po porodu v Plzni
Další názvy: The usage of modern physical education activities for women in pregnancy/gravidity and after delivery in Pilsen
Autoři: Fedorová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7121
Klíčová slova: těhotenství;porod;stavba lekce;moderní pohybové aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;childbirth;preparing lessons;modern physical activities
Abstrakt: Teoretická část práce obsahuje základní fyzické a psychické změny v období těhotenství a po porodu. Jsou zde charakterizována jednotlivá období, vhodné a nevhodné pohybové aktivity. Praktickou část jsem rozdělila na další dvě části. První část obsahuje zmapování různých cvičení pro obě období. Navštívila jsem centra, která se věnují těmto druhům cvičení. Návštěvy mi přinesly velké zkušenosti a podněty ke zrealizování vlastního pohybového programu. Ve druhé části jsem se zabývala realizací vlastního pohybového programu pro ženy po porodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part contains the basic physical and emotional changes during pregnancy and after childbirth. They are characterized by a single period, appropriate and inappropriate physical activity. The practical part is divided into two other parts. The first part contains the mapping of different exercises for both periods. I visited the center, which is dedicated to these types of exercises. Visitors bring me great experience and suggestions for the realization of its own motion program. In the second part deals with the realization of the exercise program for women after childbirth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Fedorova.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FEDOROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce741,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FEDOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FEDOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce277,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.