Title: Využití moderních pohybových aktivit pro ženy v těhotenství a po porodu v Plzni
Other Titles: The usage of modern physical education activities for women in pregnancy/gravidity and after delivery in Pilsen
Authors: Fedorová, Jana
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7121
Keywords: těhotenství;porod;stavba lekce;moderní pohybové aktivity
Keywords in different language: pregnancy;childbirth;preparing lessons;modern physical activities
Abstract: Teoretická část práce obsahuje základní fyzické a psychické změny v období těhotenství a po porodu. Jsou zde charakterizována jednotlivá období, vhodné a nevhodné pohybové aktivity. Praktickou část jsem rozdělila na další dvě části. První část obsahuje zmapování různých cvičení pro obě období. Navštívila jsem centra, která se věnují těmto druhům cvičení. Návštěvy mi přinesly velké zkušenosti a podněty ke zrealizování vlastního pohybového programu. Ve druhé části jsem se zabývala realizací vlastního pohybového programu pro ženy po porodu.
Abstract in different language: The theoretical part contains the basic physical and emotional changes during pregnancy and after childbirth. They are characterized by a single period, appropriate and inappropriate physical activity. The practical part is divided into two other parts. The first part contains the mapping of different exercises for both periods. I visited the center, which is dedicated to these types of exercises. Visitors bring me great experience and suggestions for the realization of its own motion program. In the second part deals with the realization of the exercise program for women after childbirth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Fedorova.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
FEDOROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce741,7 kBAdobe PDFView/Open
FEDOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
FEDOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce277,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.