Název: Vnímání barevných stupnic v tematické kartografii
Další názvy: Perception of Colour Scales in Thematic Cartography
Autoři: Musilová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Čerba, Otakar
Oponent: Řezník, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7135
Klíčová slova: barvy;barevné stupnice;tematická kartografie;vnímání barev;barevné asociace
Klíčová slova v dalším jazyce: colours;colour scales;thematic cartography;colour associations;perception of colours
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje vnímání barevných stupnic při použití v tematické kartografii. V teoretické části jsou stručně shrnuty principy dělení barevných stupnic a základní metody výzkumu. Stěžejní část práce se věnuje zpracování a vyhodnocení dotazníku. Během praktické části práce byl na základě dělení barevných stupnic používaných v tematické kartografii vytvořen dotazník, který ověřuje, jak jsou tyto stupnice vnímány studenty prvních dvou ročníků střední školy. Většina otázek dotazníku je výběrových, několik je škálových a zbylá část ověřuje, zda respondenti mapám rozumí. Výsledky jsou uvedeny a okomentovány v samostatné kapitole. V rámci jejich zpracování byla určována i závislost odpovědí na některých faktorech.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation project is focused on the perception of colour scales used in thematic cartographic. The theoretical part briefly looks into the principles of colour scales classification and the techniques of research. The main part of the project is devoted to questionnaires processing and following evaluation. For the practical part, a new questionnaire was created on the basis of colour scales classification. This questionnaire was posed to the students of years 1 and 2 of high school in order to find out how they perceive the colour scales. Majority of questions in the questionnaire are selective, a few are ranging and the last part tests the respondents general comprehension. The results of the study are specified and analyzed in next chapter. When processing it, the correlation between certain agents and the answers was established.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Musilova.pdfPosudek vedoucího práce161,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Musilova.pdfPosudek oponenta práce408,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Musilova.pdfPrůběh obhajoby práce43,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.