Title: Reprezentace křivek s pythagorejským hodografem v Cliffordově algebře
Other Titles: Representation of Pythagorean-hodograph curves using Clifford algebra
Authors: Ryšavý, Martin
Advisor: Lávička, Miroslav
Referee: Ježek, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7143
Keywords: pythagorejský hodograf;PH křivka;MPH křivka;kvaternion;Cliffordova algebra;Hermitova interpolace
Keywords in different language: pythagorean hodograph;PH curve;MPH curve;quaternion;Clifford algebra;Hermite interpolation
Abstract: Tato práce uvádí jednotný formalismus pro popis rovinných a prostorových PH a MPH křivek v bézierovské reprezentaci s využitím komplexních čísel, kvaternionů a Cliffordových algeber. Jsou zde formulovány základy teorie kvaternionů, Minkowského prostorů a Cliffordových algeber, dále jsou odvozeny jednotné předpisy pro PH a MPH křivky v prostorech R^2, R^3, R^1,1 a R^2,1 a jsou uvedeny vybrané metody pro hermitovské interpolace pomocí těchto křivek, doplněné odkazy.
Abstract in different language: The thesis presents a unified formalism for the description of planar and spatial PH and MPH curves in Bézier form using complex numbers, quaternions and Clifford algebras. Fundamentals of quaternions, Minkowski spaces and Clifford algebras are introduced, followed by formulation of unified forms for PH and MPH curves in R^2, R^3, R^1,1 and R^2,1. The thesis also contains a presentation of selected Hermite interpolation methods using these curves, completed with several references.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bcprace.pdfPlný text práce632,85 kBAdobe PDFView/Open
PV-Rysavy.pdfPosudek vedoucího práce193,92 kBAdobe PDFView/Open
PO-Rysavy.pdfPosudek oponenta práce150,12 kBAdobe PDFView/Open
O-Rysavy.pdfPrůběh obhajoby práce32,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.