Title: Matematické analýza a její aplikace v klasické mechanice
Other Titles: Mathematical analysis and its applications in classical mechanics
Authors: Bohata, Antonín
Advisor: Tomiczek, Petr
Referee: Čížek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7147
Keywords: diferenciální rovnice;Newtonovy rovnice;Lagrangeovy rovnice;Hamiltonovy rovnice
Keywords in different language: differential equations;Newton equations;Lagrange equations;Hamilton equations
Abstract: Tato práce pojednává o aplikaci matematické analýzy v klasické mechanice. Zabývá se Newtonovou, Lagrangeovou a Hamiltonovou formulací pohybových rovnic. Na konkrétních fyzikálních problémech je ilustrováno jejich využití.
Abstract in different language: This thesis deals with applications of mathematical analysis in classical mechanics. Formulations of Newton, Lagrange, and Hamilton equations of motion are discused. They are applied to concrete physical problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce368,7 kBAdobe PDFView/Open
PV_bohata.pdfPosudek vedoucího práce102,19 kBAdobe PDFView/Open
PO_bohata.pdfPosudek oponenta práce88,86 kBAdobe PDFView/Open
P-Bohata.pdfPrůběh obhajoby práce30,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.