Název: Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu
Další názvy: Modern concept of large scale map of area of interest
Autoři: Jůna, Václav
Vedoucí práce/školitel: Jedlička, Karel
Oponent: Fiala, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7153
Klíčová slova: KML;JavaScript;Google;import;webová stránka;vizualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: KML;JavaScript;Google;import;website;visualization
Abstrakt: Práce se zaměřuje na moderní pojetí vizualizace velkoměřítkové mapy zájmového areálu, konkrétně Západočeské univerzity v Plzni. Hlavní části práce se rozdělují na import KML dat do 2D a import do 3D zobrazení (KML data vizualizují bodové, vektorové a polygonové vrstvy). Pomocí Google Maps JavaScript API v3 ve 2D a Google Earth API ve 3D se data zobrazují na webových stránkách. JavaScript poskytuje velký potenciál pro vizualizaci dat. Práce zkoumá možnosti výše uvedených API a vyhodnocuje jejich použitelnost pro vyhotovitele mapy. Výslednou práci musí být schopen aktualizovat pracovník na rektorátu univerzity bez pomoci GIS technika.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on modern concept of visualization of a map of an area of interest, specifically the University of West Bohemia. Main parts of the project are divided to import of KML data in 2D and to import to 3D (KML data visualize point, line and polygon features). The Google Maps JavaScript API v3 is used in 2D and Google Earth API is used in 3D to visualize data on the website. This work investigates possibilities of above mentioned APIs and evaluates their applicability to map-creator. The worker of rector´s office has to be able to update the final map without assistance of a GIS technician.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JUNA__Moderni_pojeti_velkomeritkove_mapy_zajmoveho_arealu__BP.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Juna.pdfPosudek vedoucího práce276,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Juna.pdfPosudek oponenta práce116,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Juna.pdfPrůběh obhajoby práce46,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.