Název: Příprava mapových listů III. vojenského mapování pro publikování na webu
Další názvy: Preparation of map sheets of III. Military Mapping for Web publishing
Autoři: Habrychová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Čada, Václav
Oponent: Bělka, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7158
Klíčová slova: III. vojenské mapování;speciální mapy 1:75 000;metadata;lokalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: The Third Military Mapping;1:75 000 scale Special Maps;metadata;localization
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá přípravou mapových listů speciálních map 1:75 000 pro publikaci na webu. Pro efektivní využití mapy publikované na webu je nutné, aby byla zaprvé detailně popsána pomocí metadat a za druhé co nejpřesněji lokalizována. Předmětem práce je vytvoření přehledu metadat, která lze zjistit přímo z mapových listů speciálních map, včetně podrobného popisu jejich možných tvarů a umístění na mapách. Dále bylo cílem práce lokalizovat určitou sadu mapových listů do S-JTSK a vyhodnotit přesnost provedené lokalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the preparation of map sheets of 1:75 000 scale Special Maps for web publishing. For effective utilization of a map published on the web, it is necessary to describe it in detail and also to localize it precisely. The objective of this work is to create an overview of metadata, which can be determined directly from the map sheets of Special Maps, including a detailed description of their possible forms and location on maps. Further aim of this work was to localize a set of maps to S-JTSK and evaluate the precision of the localization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Habrychova.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Habrychova.pdfPosudek vedoucího práce167,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Habrychova.pdfPosudek oponenta práce114,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Habrychova.pdfPrůběh obhajoby práce42,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.