Title: Bifurkace v nespojitých dynamických systémech
Other Titles: Bifurcations in discontinuous dynamical systems
Authors: Roubal, Tomáš
Advisor: Nečesal, Petr
Referee: Čepička, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7163
Keywords: dynamický systém;Filippovovy systémy;datel na tyči;bifurkace
Keywords in different language: dynamic system;Filippov systems;Woodpecker toy;bifurcation
Abstract: Tato práce je věnována dynamickým systémům s hladkou a po částech hladkou pravou stranou. Jsou popsány rozdíly postačujících podmínek existence řešení počáteční úlohy těchto systému. Dále jsou zmíněny bifurkace v systémech s hladkou pravou stranou a ve spojitých systémech s po částech hladkou pravou stranou. Dále práce obsahuje popis dvou matematických modelů hračky datel na tyči. Poté je představen algoritmus, který dokáže nakreslit bifurkační diagram periodického řešení složitějšího modelu datla na tyči. Dále je sepsán krátký seznam periodických řešení vyskytujících se v systému.
Abstract in different language: This thesis is devoted to dynamic systems with smooth and piecewise smooth right-hand side. The differences between conditions for the existence of solutions of initial value problems of the systems are shown. After that, bifurcations in systems with smooth right-hand side and bifurcations in continuous systems with piecewise-smooth right-hand side are mentioned. The thesis also contains a description of two mathematical models of the Woodpecker toy. Furthermore, an algorithm which is able to draw a bifurcation diagram of periodic solutions of a more complex woodpecker model is presented. And finally, a short list of periodic solutions occurring in the system is provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roubal.pdfPlný text práce33,81 MBAdobe PDFView/Open
PV-Roubal.pdfPosudek vedoucího práce122,85 kBAdobe PDFView/Open
PO-Roubal.pdfPosudek oponenta práce114,87 kBAdobe PDFView/Open
O-Roubal.pdfPrůběh obhajoby práce31,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.