Název: Bifurkace v nespojitých dynamických systémech
Další názvy: Bifurcations in discontinuous dynamical systems
Autoři: Roubal, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Nečesal, Petr
Oponent: Čepička, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7163
Klíčová slova: dynamický systém;Filippovovy systémy;datel na tyči;bifurkace
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamic system;Filippov systems;Woodpecker toy;bifurcation
Abstrakt: Tato práce je věnována dynamickým systémům s hladkou a po částech hladkou pravou stranou. Jsou popsány rozdíly postačujících podmínek existence řešení počáteční úlohy těchto systému. Dále jsou zmíněny bifurkace v systémech s hladkou pravou stranou a ve spojitých systémech s po částech hladkou pravou stranou. Dále práce obsahuje popis dvou matematických modelů hračky datel na tyči. Poté je představen algoritmus, který dokáže nakreslit bifurkační diagram periodického řešení složitějšího modelu datla na tyči. Dále je sepsán krátký seznam periodických řešení vyskytujících se v systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is devoted to dynamic systems with smooth and piecewise smooth right-hand side. The differences between conditions for the existence of solutions of initial value problems of the systems are shown. After that, bifurcations in systems with smooth right-hand side and bifurcations in continuous systems with piecewise-smooth right-hand side are mentioned. The thesis also contains a description of two mathematical models of the Woodpecker toy. Furthermore, an algorithm which is able to draw a bifurcation diagram of periodic solutions of a more complex woodpecker model is presented. And finally, a short list of periodic solutions occurring in the system is provided.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Roubal.pdfPlný text práce33,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Roubal.pdfPosudek vedoucího práce122,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Roubal.pdfPosudek oponenta práce114,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Roubal.pdfPrůběh obhajoby práce31,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.