Název: Zajišťování a financování veřejných statků v Obci Křižovatka
Další názvy: The provision and financing of public goods in the village Křižovatka
Autoři: Rájková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7177
Klíčová slova: obec;veřejný statek;zajišťování a financování veřejných statků;dotace
Klíčová slova v dalším jazyce: community;public good provision and financing of public goods;subsidies
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejných statků v obci Křižovatka. Zabývá se nejen základními informacemi o obci jako základním subjektu územní samosprávy v České republice a o jejím stručném historickém vývoji, základními informacemi o veřejných statcích ale i jejich zajišťováním a financováním. V praktické části práce jsou analyzovány veřejné statky obce Křižovatka a jejich dopad na příjmy a výdaje obce v letech 2006 ? 2009 tzn. v období, kdy obec zaznamenala největšího rozvoje. Tyto veřejné statky byly financovány zejména prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, kraje a rozpočtu EU. Autorka prostřednictvím ukazatele dluhové služby u Obce Křižovatka došla k závěru že, právě díky poskytnutým dotacím lze obec zařadit mezi prosperující obce s nejmenší mírou zadluženosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the provision and financing of public goods in the village Křižovatka. It deals with basic information about the village as the basic local government authorities in the Czech Republic and a brief historical development, basic information about public goods but also of providing and financing. In the practical part of the thesis analyzed the village public goods Křižovatka and their impact on revenues and expenditures of the village in the years 2006 - 2009 ie at a time when the community has seen the largest growth. These public goods were mainly financed by subsidies from the state budget, the region and the EU budget. The author through the debt service at the village Křižovatka concluded that, thanks to subsidies provided by the community can be classified as a thriving municipality with the lowest levels of debt.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalaraka_prace.pdfPlný text práce774,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajkova v.pdfPosudek vedoucího práce578,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajkova o.pdfPosudek oponenta práce470,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce281,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7177

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.