Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSingerová, Jitka
dc.contributor.authorRájková, Martina
dc.contributor.refereeLukeš, Jan
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:02Z-
dc.date.available2012-08-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:02Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier51343
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7177
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejných statků v obci Křižovatka. Zabývá se nejen základními informacemi o obci jako základním subjektu územní samosprávy v České republice a o jejím stručném historickém vývoji, základními informacemi o veřejných statcích ale i jejich zajišťováním a financováním. V praktické části práce jsou analyzovány veřejné statky obce Křižovatka a jejich dopad na příjmy a výdaje obce v letech 2006 ? 2009 tzn. v období, kdy obec zaznamenala největšího rozvoje. Tyto veřejné statky byly financovány zejména prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, kraje a rozpočtu EU. Autorka prostřednictvím ukazatele dluhové služby u Obce Křižovatka došla k závěru že, právě díky poskytnutým dotacím lze obec zařadit mezi prosperující obce s nejmenší mírou zadluženosti.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51343-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobeccs
dc.subjectveřejný statekcs
dc.subjectzajišťování a financování veřejných statkůcs
dc.subjectdotacecs
dc.titleZajišťování a financování veřejných statků v Obci Křižovatkacs
dc.title.alternativeThe provision and financing of public goods in the village Křižovatkaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the provision and financing of public goods in the village Křižovatka. It deals with basic information about the village as the basic local government authorities in the Czech Republic and a brief historical development, basic information about public goods but also of providing and financing. In the practical part of the thesis analyzed the village public goods Křižovatka and their impact on revenues and expenditures of the village in the years 2006 - 2009 ie at a time when the community has seen the largest growth. These public goods were mainly financed by subsidies from the state budget, the region and the EU budget. The author through the debt service at the village Křižovatka concluded that, thanks to subsidies provided by the community can be classified as a thriving municipality with the lowest levels of debt.en
dc.subject.translatedcommunityen
dc.subject.translatedpublic good provision and financing of public goodsen
dc.subject.translatedsubsidiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalaraka_prace.pdfPlný text práce774,39 kBAdobe PDFView/Open
Rajkova v.pdfPosudek vedoucího práce578,73 kBAdobe PDFView/Open
Rajkova o.pdfPosudek oponenta práce470,88 kBAdobe PDFView/Open
Rajkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce281,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.