Title: Zajišťování a financování veřejných statků v Obci Křižovatka
Other Titles: The provision and financing of public goods in the village Křižovatka
Authors: Rájková, Martina
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7177
Keywords: obec;veřejný statek;zajišťování a financování veřejných statků;dotace
Keywords in different language: community;public good provision and financing of public goods;subsidies
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejných statků v obci Křižovatka. Zabývá se nejen základními informacemi o obci jako základním subjektu územní samosprávy v České republice a o jejím stručném historickém vývoji, základními informacemi o veřejných statcích ale i jejich zajišťováním a financováním. V praktické části práce jsou analyzovány veřejné statky obce Křižovatka a jejich dopad na příjmy a výdaje obce v letech 2006 ? 2009 tzn. v období, kdy obec zaznamenala největšího rozvoje. Tyto veřejné statky byly financovány zejména prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, kraje a rozpočtu EU. Autorka prostřednictvím ukazatele dluhové služby u Obce Křižovatka došla k závěru že, právě díky poskytnutým dotacím lze obec zařadit mezi prosperující obce s nejmenší mírou zadluženosti.
Abstract in different language: The thesis is focused on the provision and financing of public goods in the village Křižovatka. It deals with basic information about the village as the basic local government authorities in the Czech Republic and a brief historical development, basic information about public goods but also of providing and financing. In the practical part of the thesis analyzed the village public goods Křižovatka and their impact on revenues and expenditures of the village in the years 2006 - 2009 ie at a time when the community has seen the largest growth. These public goods were mainly financed by subsidies from the state budget, the region and the EU budget. The author through the debt service at the village Křižovatka concluded that, thanks to subsidies provided by the community can be classified as a thriving municipality with the lowest levels of debt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalaraka_prace.pdfPlný text práce774,39 kBAdobe PDFView/Open
Rajkova v.pdfPosudek vedoucího práce578,73 kBAdobe PDFView/Open
Rajkova o.pdfPosudek oponenta práce470,88 kBAdobe PDFView/Open
Rajkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce281,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.