Title: Analýza faktorů ovlivňujících účinnost přeměny sluneční energie v energii elektrickou
Other Titles: Analysis of factors influencing efficiency of solar energy transformation into electric energy
Authors: Herold, Tomáš
Advisor: Benešová, Hana
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7245
Keywords: fotovoltaický článek;sluneční záření;energie fotonů;polovodiče;polovodičový přechod;monokrystalický křemík;polykrystalický křemík;křemíkový krystalický článek;článek z amorfního křemíku;tandemový článek;intenzita slunečního záření
Keywords in different language: photovoltaic cell;solar radiation;photon energy;semiconductors;semiconductor junction;monocrystalline silicon;polycrystalline silicon;crystalline silicon cell;cell of amorphous silicon tandem cell;solar radiation;installed capacity of Czech republic
Abstract: Tato práce se zabývá fotovoltaickými články a faktory ovlivňující účinnost přeměny sluneční energie na energii elektrickou. První část práce nás seznámí s fotovoltaickým jevem, fotovoltaickými články a jejich vlastnostmi. Druhá část pojednává o faktorech, které ovlivňují vlastní přeměnu sluneční energie na elektrickou energii a možnosti ovlivnění účinnosti výběrem polohy, natočení, zeměpisnou polohou. Poslední část je zaměřena na reálné možnosti České republiky.
Abstract in different language: This work deals with photovoltaic cells and factors affecting the efficiency of converting solar energy to electricity. The first part introduces us to photovoltaic phenomenon photovoltaic cells and their characteristics. The second part deals with the effects influencing the transformation and the possibilities of affecting effectiveness of selection positioning, rotation, geographical location. The last part is focused on the real possibilities of Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Herold.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
053773_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,68 kBAdobe PDFView/Open
053773_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,48 kBAdobe PDFView/Open
053773_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.