Název: Analýza faktorů ovlivňujících účinnost přeměny sluneční energie v energii elektrickou
Další názvy: Analysis of factors influencing efficiency of solar energy transformation into electric energy
Autoři: Herold, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Hana
Oponent: Raková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7245
Klíčová slova: fotovoltaický článek;sluneční záření;energie fotonů;polovodiče;polovodičový přechod;monokrystalický křemík;polykrystalický křemík;křemíkový krystalický článek;článek z amorfního křemíku;tandemový článek;intenzita slunečního záření
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic cell;solar radiation;photon energy;semiconductors;semiconductor junction;monocrystalline silicon;polycrystalline silicon;crystalline silicon cell;cell of amorphous silicon tandem cell;solar radiation;installed capacity of Czech republic
Abstrakt: Tato práce se zabývá fotovoltaickými články a faktory ovlivňující účinnost přeměny sluneční energie na energii elektrickou. První část práce nás seznámí s fotovoltaickým jevem, fotovoltaickými články a jejich vlastnostmi. Druhá část pojednává o faktorech, které ovlivňují vlastní přeměnu sluneční energie na elektrickou energii a možnosti ovlivnění účinnosti výběrem polohy, natočení, zeměpisnou polohou. Poslední část je zaměřena na reálné možnosti České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with photovoltaic cells and factors affecting the efficiency of converting solar energy to electricity. The first part introduces us to photovoltaic phenomenon photovoltaic cells and their characteristics. The second part deals with the effects influencing the transformation and the possibilities of affecting effectiveness of selection positioning, rotation, geographical location. The last part is focused on the real possibilities of Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas_Herold.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053773_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053773_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053773_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.