Název: Využití vratných obalů v logistickém řetězci
Další názvy: The use of returnable packaging in logistics chain
Autoři: Ottová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kudrna, Jiří
Edl, Milan
Oponent: Šimon, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7286
Klíčová slova: logistika;logistický řetězec;obalové hospodářství;vratné obaly;KLT
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;logistics chain;packaging management;returnable packaging;KLT
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití vratných obalů v logistickém řetězci společnosti Alfmeier CZ s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na základy logistiky, vysvětluje klíčové logistické činnosti a popisuje možnosti v balení zboží, výhody a nevýhody jednotlivých druhů obalů a faktory ovlivňující jejich výběr. Praktická část potom představuje možnost zavedení využívání vratných obalů ve společnosti Alfmeier CZ s.r.o.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the possibilities of the use of returnable packaging in the logistics chain of Alfmeier CZ. The theoretical part of the thesis focuses on the fundamentals of logistics; it explains the key logistics activities and describes the options in the packing of goods, advantages and disadvantages of different types of packaging and factors that affect the choice of the type of packaging. The practical part of the thesis presents the possibility of implementation of the use of returnable packaging at Alfmeier CZ.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ottova_2013.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Ottova.pdfPosudek vedoucího práce474,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Ottova.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Ottova 001.pdfPrůběh obhajoby práce539 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.