Title: Využití vratných obalů v logistickém řetězci
Other Titles: The use of returnable packaging in logistics chain
Authors: Ottová, Michaela
Advisor: Kudrna, Jiří
Edl, Milan
Referee: Šimon, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7286
Keywords: logistika;logistický řetězec;obalové hospodářství;vratné obaly;KLT
Keywords in different language: logistics;logistics chain;packaging management;returnable packaging;KLT
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití vratných obalů v logistickém řetězci společnosti Alfmeier CZ s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na základy logistiky, vysvětluje klíčové logistické činnosti a popisuje možnosti v balení zboží, výhody a nevýhody jednotlivých druhů obalů a faktory ovlivňující jejich výběr. Praktická část potom představuje možnost zavedení využívání vratných obalů ve společnosti Alfmeier CZ s.r.o.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the possibilities of the use of returnable packaging in the logistics chain of Alfmeier CZ. The theoretical part of the thesis focuses on the fundamentals of logistics; it explains the key logistics activities and describes the options in the packing of goods, advantages and disadvantages of different types of packaging and factors that affect the choice of the type of packaging. The practical part of the thesis presents the possibility of implementation of the use of returnable packaging at Alfmeier CZ.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ottova_2013.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ottova.pdfPosudek vedoucího práce474,64 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Ottova.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Ottova 001.pdfPrůběh obhajoby práce539 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.