Title: Racionalizace vybraných pracovišť ve ŠKODA POWER s. r. o.
Other Titles: Rationalisation of selected workplaces in ŠKODA POWER Ltd.
Authors: Hodr, Filip
Advisor: Bureš, Marek
Pechman, Marek
Referee: Görner, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7288
Keywords: racionalizace;ergonomie;ergonomické hodnocení pracovního místa;kategorizace práce;rizikové kategorie;rizikový faktor;vybraná pracoviště;nápravná opatření
Keywords in different language: rationalization;ergonomics;ergonomic evaluation of workplaces;work categorization;risk categories;risk factor;selected workplaces;corrective measures
Abstract: Diplomová práce obsahuje úvod do problematiky racionalizace, ergonomie a rizikové kategorizaci práce. Dále je charakterizována společnost ŠKODA POWER s.r.o., kategorizace práce ve společnosti a vybraná pracoviště. Po analýze jednotlivých pracovišť jsou navržena nápravná opatření, která jsou v závěru ekonomicky zhodnocena.
Abstract in different language: The diploma thesis contains an introduction to the problems of rationalization, ergonomics and risk categorization work. There is a description of the ŠKODA POWER Ltd., categorization work and selected workplaces. After analyzing individual workplaces are proposed corrective measures and at the end is an economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Racionalizace vybranych pracovist ve SKODA POWER s.r.o._Hodr Filip.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Hodr.pdfPosudek vedoucího práce473,57 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Hodr.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Hodr 001.pdfPrůběh obhajoby práce605,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.