Název: Racionalizace vybraných pracovišť ve ŠKODA POWER s. r. o.
Další názvy: Rationalisation of selected workplaces in ŠKODA POWER Ltd.
Autoři: Hodr, Filip
Vedoucí práce/školitel: Bureš, Marek
Pechman, Marek
Oponent: Görner, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7288
Klíčová slova: racionalizace;ergonomie;ergonomické hodnocení pracovního místa;kategorizace práce;rizikové kategorie;rizikový faktor;vybraná pracoviště;nápravná opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: rationalization;ergonomics;ergonomic evaluation of workplaces;work categorization;risk categories;risk factor;selected workplaces;corrective measures
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje úvod do problematiky racionalizace, ergonomie a rizikové kategorizaci práce. Dále je charakterizována společnost ŠKODA POWER s.r.o., kategorizace práce ve společnosti a vybraná pracoviště. Po analýze jednotlivých pracovišť jsou navržena nápravná opatření, která jsou v závěru ekonomicky zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains an introduction to the problems of rationalization, ergonomics and risk categorization work. There is a description of the ŠKODA POWER Ltd., categorization work and selected workplaces. After analyzing individual workplaces are proposed corrective measures and at the end is an economic evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Racionalizace vybranych pracovist ve SKODA POWER s.r.o._Hodr Filip.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Hodr.pdfPosudek vedoucího práce473,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Hodr.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Hodr 001.pdfPrůběh obhajoby práce605,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.