Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl, Milan
dc.contributor.advisorKudrna, Jiří
dc.contributor.authorŠístková, Veronika
dc.contributor.refereeHamberger, Tomáš
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:29:00Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:29:00Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-22
dc.identifier54209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7292
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá racionalizací výrobních procesů ve vybraném podniku. Cílem práce je zmapovat současný stav procesů, které úzce souvisejí s výrobní činností, nalézt příčiny neshod těchto procesů a snažit se je minimalizovat. Za pomoci několika návrhů, následného vyhodnocení a vybrání vhodného návrhu může být nalezená neshoda cíleně odstraněna. Tyto návrhy jsou podrobeny ekonomické analýze a možnému přínosu, plynoucí pro podnik. Ekonomické hledisko přispívá k lepšímu rozhodování pro výběr vhodného návrhu a jeho následné implementaci v podniku.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectautomobilový průmyslcs
dc.subjectpull systémcs
dc.subjectlogistický vláčekcs
dc.subjectracionalizacecs
dc.titleRacionalizace výrobních procesů ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeRationalization of the production processes in the selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the rationalization of the production processes in the selected company. The main aim is to describe the current situation of these processes and to find the causes of the differences in the production processes and of course try to minimize them. The founded differences are going to be eliminated using the improvement proposals which are proposed and analyzed in detail. The proposals are submitted to the economical analysis and to the future benefits which are for the selected company very important. The right economic analysis contributes to the selection of the best proposal and its next implementation in the company.en
dc.subject.translatedmanufacturing processen
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedsuppliesen
dc.subject.translatedautomotiveen
dc.subject.translatedpull systemen
dc.subject.translatedlogistic trainen
dc.subject.translatedrationalizationen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Veronika Sistkova_Racionalizace vyrobnich procesu ve vybranem podniku.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_ Sistkova.pdfPosudek vedoucího práce493,28 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_ Sistkova.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Sistkova 001.pdfPrůběh obhajoby práce390,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.