Název: Mapování toku hodnot v dodavatelské a výrobní logistice
Další názvy: Value Stream Mapping in the supply and production logistics
Autoři: Tomandlová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Kudrna, Jiří
Šimon, Michal
Oponent: Edl, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7293
Klíčová slova: logistika;nákupní logistika;výrobní logistika;value stream mapping;procesní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;supply logistics;production logistics;value stream mapping;process analysis
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu pomocí metody Value Stream Mapping. Hlavním cílem práce je analýza současného stavu dvou vybraných výrobků a nalezení plýtvání. Následně pomocí mapy budoucího stavu nalezená plýtvání odstranit. Dalším cílem je procesní analýza toku hodnot při přijetí odvolávky a plánování výroby. Pomocí analýzy současného stavu objevit plýtvání a snažit se tato plýtvání minimalizovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the analysis of the production process by the method Value Stream Mapping. The aim of the thesis is the analysis of the current state of two selected products and find wasting. Subsequently, using the map of the future state find wasting and remove . The next aim of the thesis is the process of analysis flow values on admission order and production planning. By analyzing the current situation find wasting and try to him minimize.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Eva Tomandlova.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Tomandlova.pdfPosudek vedoucího práce499,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Tomandlova.pdfPosudek oponenta práce818,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Tomandlova 001.pdfPrůběh obhajoby práce357,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.