Title: Mapování toku hodnot v dodavatelské a výrobní logistice
Other Titles: Value Stream Mapping in the supply and production logistics
Authors: Tomandlová, Eva
Advisor: Kudrna, Jiří
Šimon, Michal
Referee: Edl, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7293
Keywords: logistika;nákupní logistika;výrobní logistika;value stream mapping;procesní analýza
Keywords in different language: logistics;supply logistics;production logistics;value stream mapping;process analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu pomocí metody Value Stream Mapping. Hlavním cílem práce je analýza současného stavu dvou vybraných výrobků a nalezení plýtvání. Následně pomocí mapy budoucího stavu nalezená plýtvání odstranit. Dalším cílem je procesní analýza toku hodnot při přijetí odvolávky a plánování výroby. Pomocí analýzy současného stavu objevit plýtvání a snažit se tato plýtvání minimalizovat.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the analysis of the production process by the method Value Stream Mapping. The aim of the thesis is the analysis of the current state of two selected products and find wasting. Subsequently, using the map of the future state find wasting and remove . The next aim of the thesis is the process of analysis flow values on admission order and production planning. By analyzing the current situation find wasting and try to him minimize.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Eva Tomandlova.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Tomandlova.pdfPosudek vedoucího práce499,08 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Tomandlova.pdfPosudek oponenta práce818,37 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Tomandlova 001.pdfPrůběh obhajoby práce357,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.