Název: Analýza pracovních zátěží na vybraných pracovištích v průmyslovém podniku
Další názvy: Analysis of working stress on selected workplaces in industrial company
Autoři: Ptáčková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Bureš, Marek
Straka, Petr
Oponent: Slába, Matěj
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7294
Klíčová slova: ergonomie;ErgoPak;nemoc;manipulace s břemeny;RULA;OWAS;povolání
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;ErgoPak;disease;handling of loads;RULA;OWAS;profession
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje popis řešené problematiky, výrobní systém a ergonomické metody. Také se zabývá analýzou zátěží pomocí metod OWAS a RULA a ergonomickou sadou ErgoPak. Cílem je provést analýzu současného stavu a navrhnout nápravná opatření, popřípadě zlepšení současného stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation contains a description of solved issue, production system and ergonomic methods. It also regards analysis of onus described with OWAS and RULA methods and ergonomic kit ErgoPAK. Purpose is to carry out analysis of current situation and device corrective measures or improve current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ptackova.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Ptackova.pdfPosudek vedoucího práce471,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Ptackova.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Ptackova 001.pdfPrůběh obhajoby práce463,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.