Title: Implementace prvků interní čistoty výrobního systému s ohledem na požadavky zákazníka
Other Titles: Implementation of internal cleanliness elements in the production system considering customer requirements
Authors: Jirsa, Jakub
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Forst, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7295
Keywords: Interní čistota;kvalita produktu;jakost produktu;výparník;klimatizace
Keywords in different language: Internal cleanliness;product quality;evaporator;air condition
Abstract: Diplomová práce se zabývá problémem interní čistoty výparníkového tělesa z pohledu negativního dopadu na kvalitu výrobku. První část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu, představení produktu, seznámení čtenáře s výrobním procesem a nalezení možných zdrojů nečistot. V druhé částí práce jsou navrženy nápravná opatření, která jsou zhodnocena z hlediska účinnosti a také z hlediska finanční náročnosti. V závěru práce jsou stanovena doporučení pro podnik, jaké kroky realizovat ke snížení hodnot interní čistoty.
Abstract in different language: This diploma thesis solves the problem of internal cleanliness of the evaporator core in terms of negative impact to the product quality. The first part of diploma thesis focuses on the analysis of the current situation, the performance of the product, meeting the manufacturing process and finding possible sources of contamination. In the second part of thesis are designed possible solutions, evaluated in terms of efficiency and in terms of financial cost. In conclusion, there are recommendations for company, what steps are necessary to realize to decrease values of the internal cleanliness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Jirsa_2013.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Jirsa.pdfPosudek vedoucího práce492,09 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Jirsa.pdfPosudek oponenta práce556,83 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Jirsa 001.pdfPrůběh obhajoby práce345,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.