Název: Implementace prvků interní čistoty výrobního systému \nl{}s ohledem na požadavky zákazníka
Další názvy: Implementation of internal cleanliness elements in the production system considering customer requirements
Autoři: Jirsa, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Forst, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7295
Klíčová slova: Interní čistota;kvalita produktu;jakost produktu;výparník;klimatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Internal cleanliness;product quality;evaporator;air condition
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problémem interní čistoty výparníkového tělesa z pohledu negativního dopadu na kvalitu výrobku. První část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu, představení produktu, seznámení čtenáře s výrobním procesem a nalezení možných zdrojů nečistot. V druhé částí práce jsou navrženy nápravná opatření, která jsou zhodnocena z hlediska účinnosti a také z hlediska finanční náročnosti. V závěru práce jsou stanovena doporučení pro podnik, jaké kroky realizovat ke snížení hodnot interní čistoty.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis solves the problem of internal cleanliness of the evaporator core in terms of negative impact to the product quality. The first part of diploma thesis focuses on the analysis of the current situation, the performance of the product, meeting the manufacturing process and finding possible sources of contamination. In the second part of thesis are designed possible solutions, evaluated in terms of efficiency and in terms of financial cost. In conclusion, there are recommendations for company, what steps are necessary to realize to decrease values of the internal cleanliness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jakub_Jirsa_2013.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Jirsa.pdfPosudek vedoucího práce492,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Jirsa.pdfPosudek oponenta práce556,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Jirsa 001.pdfPrůběh obhajoby práce345,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.