Title: Racionalizace výroby designových radiátorů Basic 50
Other Titles: Rationalization of production design radiators Basic 50
Authors: Lach, Jan
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Miller, Antonín
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7296
Keywords: projektování výrobního systému;teorie úzkých míst;racionalizace výroby
Keywords in different language: designing production system;theory of constrains;racionalisation of production process
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci metod průmyslového inženýrství prostředí reálného podniku. V této práci je hlavním úkolem racionalizovat výrobní úsek designových topných těles typu Basic 50. Cílem je najít úzká místa současného výrobního procesu a zvýšit jejich efektivitu natolik, aby bylo dosaženo prokazatelný úspor a optimalizace výrobního systému.
Abstract in different language: This diploma work focuses on the application of industrial engineering methods in real company. The main task is racionalisation of production design radiators Basic 50 The aim is find the constrains of theese days production process and rise up their efectivity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Lach 2013.pdfPlný text práce32,9 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Lach.pdfPosudek vedoucího práce479,4 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Lach.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Lach 001.pdfPrůběh obhajoby práce585,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.