Název: Tvorba interaktivní návodky v prostředí rozšířené reality
Další názvy: Development of an Interactive Assembly Instruction Set in Augmented Reality
Autoři: Adam, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Bureš, Marek
Oponent: Kopeček, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7299
Klíčová slova: augmented reality;virtuální realita;unifeye design;workflow;sledování konfigurace;markerless systém
Klíčová slova v dalším jazyce: augmented reality;virtual reality;unifeye design;workflow;tracking configuration;markerless system
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématikou Augmented Reality, ve které jsou 3D virtuální objekty integrovány do reálného prostředí v reálném čase. V práci jsou popsány již vytvořené interaktivní návodky v softwaru Unifeye Design. Tento software je použit i pro vytvoření vlastní interaktivní návodky požadovaného výrobku.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma sheet deals with subject of Augmented Reality in which 3-D virtual objects are integrated into a 3-D real environment in real time. The work also describes already created interactive assembly instruction in the software Unifeye Design. This software is used for creating interactive instruction of required product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_LA.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Adam 001.pdfPosudek vedoucího práce470,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Adam.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba_Adam 001.pdfPrůběh obhajoby práce498,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.