Název: Zavedení metody Milk run do procesu zásobování ve společnosti Christ Car Wash s. r. o.
Další názvy: The implementation of Milk run method into the supply chain at Christ Car Wash s. r. o.
Autoři: Šrajbr, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ulrych, Zdeněk
Šimon, Michal
Oponent: Mikula, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7300
Klíčová slova: logistika;milk run;společnost Christ car wash s.r.o.;simulace;Siemens tecnomatix plant simulation
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;milk run;company Christ car wash s.r.o.;simulation;Siemens tecnomatix plant simulation
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je návrh zavedení metody Milk run do zásobování montážních pracovišť společnosti Christ Car Wash s.r.o. V první části je popsáno, co znamená samotný pojem, jak se logistika vyvíjela, jaké jsou současné trendy v této oblasti. Další část se věnuje výrobní logistice ve společnosti Christ Car Wash s.r.o., je zaměřena na popis stávajícího stavu a nápravných opatření. Dále se nachází simulační model, který je sestaven v simulačním software Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Závěrečná část hodnotí návrh zavedení metody Milk run.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master?s thesis is to design implementation of Milk run method into supply process for assembly workplaces in company Christ Car Wash s.r.o. The first part describes the very concept of logistics, the development of logistics and current trends in this area. Next part is devoted to production logistics in company and is focused on the description of current condition and corrective modifications. Next part consists of the simulation model and simulation experiments made in Siemens Tecnomatix Plant Simulation software. The last part describes evaluation of designed solution with Milk run.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_srajbr.pdfPlný text práce17,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP Srajbr.pdfPosudek vedoucího práce472,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Srajbr.pdfPosudek oponenta práce942,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Srajbr 001.pdfPrůběh obhajoby práce454,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.