Title: Zavedení metody Milk run do procesu zásobování ve společnosti Christ Car Wash s. r. o.
Other Titles: The implementation of Milk run method into the supply chain at Christ Car Wash s. r. o.
Authors: Šrajbr, Jiří
Advisor: Ulrych, Zdeněk
Šimon, Michal
Referee: Mikula, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7300
Keywords: logistika;milk run;společnost Christ car wash s.r.o.;simulace;Siemens tecnomatix plant simulation
Keywords in different language: logistics;milk run;company Christ car wash s.r.o.;simulation;Siemens tecnomatix plant simulation
Abstract: Cílem této diplomové práce je návrh zavedení metody Milk run do zásobování montážních pracovišť společnosti Christ Car Wash s.r.o. V první části je popsáno, co znamená samotný pojem, jak se logistika vyvíjela, jaké jsou současné trendy v této oblasti. Další část se věnuje výrobní logistice ve společnosti Christ Car Wash s.r.o., je zaměřena na popis stávajícího stavu a nápravných opatření. Dále se nachází simulační model, který je sestaven v simulačním software Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Závěrečná část hodnotí návrh zavedení metody Milk run.
Abstract in different language: The aim of this master?s thesis is to design implementation of Milk run method into supply process for assembly workplaces in company Christ Car Wash s.r.o. The first part describes the very concept of logistics, the development of logistics and current trends in this area. Next part is devoted to production logistics in company and is focused on the description of current condition and corrective modifications. Next part consists of the simulation model and simulation experiments made in Siemens Tecnomatix Plant Simulation software. The last part describes evaluation of designed solution with Milk run.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_srajbr.pdfPlný text práce17,45 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP Srajbr.pdfPosudek vedoucího práce472,32 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Srajbr.pdfPosudek oponenta práce942,62 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Srajbr 001.pdfPrůběh obhajoby práce454,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.