Název: Zpracování literární předlohy do komiksu
Další názvy: Transfering of the literaly model into comics
Autoři: Petrus, Michael
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7309
Klíčová slova: komiks;povídka;projekt;třídění odpadu;adaptace;praktická
Klíčová slova v dalším jazyce: comics;short story;project;recycling;adaptation;practical
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zpracování literární předlohy do komiksu s důrazem na praktickou část, její výtvarnou složku a promyšlenost převodu literárního útvaru do zcela jiného média, jakým je komiks a to v daném rozsahu. Realizace je formou komiksu o 38 stranách, který je prezentován v tištěné sešitové podobě. Součástí je 38 stran kreseb na formátu A4 a soubor skicovního materiálu obsahující 45 stran a 5 návrhů postav. Teoretická část práce je věnována popisu tvorby a teori fungování komiksu, dále reflexi díla a návrh projektu s komiksovým tématem a jeho uplatnění ve výtvarné výchově na druhém stupni základních škol.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma work is an adaptaion of a literary model into comics with an emphasis on the practical visual component and premeditation of the adaptation of a literary structure into completely different medium such as comics with the predetermined scope. The form of realisation is 38 pages long comics presented in printed comic book form including 38 pages of drawings on A4 format and set of sketch material containing 45 pages and 5 character designs. Theoretical part of this work is devoted to the describtion of the production and theory of how comics works, next the reflection of the piece of work and the design of project with comics theme and its application in teaching art at the second grade of an elementary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michael Petrus_diplomova_prace.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pytlikova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrus-scan-O-Jurik-2013.PDFPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Petrus Michael_2013.PDFPrůběh obhajoby práce725,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.