Title: Město v pohybu (cyklus pěti velkoformátových kreseb)
Other Titles: City in motion (a cycle of 5 large-format drawings)
Authors: Turková, Monika
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7310
Keywords: město;pohyb;perspektiva;kresba;pastel
Keywords in different language: city;motion;perspective;drawing;pastel
Abstract: Diplomová práce se zabývá ztvárněním městské krajiny v oblastech vlastní autorské tvorby a školní výuky. Teoretická část obsahuje přehled vybraných českých a zahraničních umělců, v jejichž tvorbě se objevuje motiv města a kapitolu věnovanou kresbě se zaměřením na známé české autory, pro něž byla kresba z různých důvodů významná, nebo kteří toto médium obohatili o inovativní přístupy. Praktická část popisuje vznik cyklu velkoformátových kreseb Město v pohybu a dále průběh několikatýdenního projektu realizovaného na dané téma se žáky sedmých tříd 25. základní školy v Plzni.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with an artistic approach towards urban landscape as a topic of author's artworks and also as an educational element of contemporary curriculum. The theoretical part includes an overview of selected Czech and foreign artists whose works deal with the motive of city and a chapter dedicated to drawing focusing on famous Czech authors who, for various reasons, considered drawing important, or who enriched this medium with innovative approaches. The practical part describes the process of creating a cycle of large-format drawings entitled City in motion and the artistic realization on the given topic with seventh grade pupils of the 25th elementary school in Pilsen over a period of several weeks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Turkova M.-Mesto v pohybu.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFView/Open
Turkova-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Turkova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Turkova Monika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.