Název: Město v pohybu (cyklus pěti velkoformátových kreseb)
Další názvy: City in motion (a cycle of 5 large-format drawings)
Autoři: Turková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7310
Klíčová slova: město;pohyb;perspektiva;kresba;pastel
Klíčová slova v dalším jazyce: city;motion;perspective;drawing;pastel
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá ztvárněním městské krajiny v oblastech vlastní autorské tvorby a školní výuky. Teoretická část obsahuje přehled vybraných českých a zahraničních umělců, v jejichž tvorbě se objevuje motiv města a kapitolu věnovanou kresbě se zaměřením na známé české autory, pro něž byla kresba z různých důvodů významná, nebo kteří toto médium obohatili o inovativní přístupy. Praktická část popisuje vznik cyklu velkoformátových kreseb Město v pohybu a dále průběh několikatýdenního projektu realizovaného na dané téma se žáky sedmých tříd 25. základní školy v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with an artistic approach towards urban landscape as a topic of author's artworks and also as an educational element of contemporary curriculum. The theoretical part includes an overview of selected Czech and foreign artists whose works deal with the motive of city and a chapter dedicated to drawing focusing on famous Czech authors who, for various reasons, considered drawing important, or who enriched this medium with innovative approaches. The practical part describes the process of creating a cycle of large-format drawings entitled City in motion and the artistic realization on the given topic with seventh grade pupils of the 25th elementary school in Pilsen over a period of several weeks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Turkova M.-Mesto v pohybu.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Turkova Monika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.