Title: Vzpomínky na dětství
Other Titles: Memories of childhood
Authors: Černá, Dominika
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Souček, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7314
Keywords: vzpomínky;dětství;portrét;malba;tempera
Keywords in different language: memory;childhood;portrait;painting;tempera
Abstract: Praktická část mé diplomové práce je tvořena souborem sedmi maleb technikou tempery a skicovním materiálem, který ilustruje celý vývoj práce. Součástí je také teoretická část, ve které se snažím praktickou část teoreticky uchopit a podložit. Obsahem této části je tedy uvažování nad tématem vzpomínky na dětství, inspirační zdroje a vlivy, které mě při práci ovlivnily, popis průběhu od počátku mého uvažování nad tématem až po vytvoření série maleb se všemi problémy a souvislostmi. Celou práci uzavírá didaktická část, která je věnována možnostem aplikace poznatků a zkušeností z diplomové práce ve výtvarné výchově.
Abstract in different language: The practical part of my thesis is composed of a set of seven paintings and tempera technique skicovním material that illustrates the development work. It also includes a theoretical part in which I try to grasp the practical part of the theory and supported . The content of this thinking is the theme of childhood memories , sources of inspiration and influences that affected me at work , a description of the course from the beginning of my thinking over the issue after a series of paintings with all the problems and consequences . The whole work concludes didactic part, which is devoted to application of knowledge and experience of the thesis in art education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dominika_Cerna.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Cerna-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Cerna-Scan-oponent-Soucek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cerna Dominika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce514,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.