Název: Vzpomínky na dětství
Další názvy: Memories of childhood
Autoři: Černá, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Souček, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7314
Klíčová slova: vzpomínky;dětství;portrét;malba;tempera
Klíčová slova v dalším jazyce: memory;childhood;portrait;painting;tempera
Abstrakt: Praktická část mé diplomové práce je tvořena souborem sedmi maleb technikou tempery a skicovním materiálem, který ilustruje celý vývoj práce. Součástí je také teoretická část, ve které se snažím praktickou část teoreticky uchopit a podložit. Obsahem této části je tedy uvažování nad tématem vzpomínky na dětství, inspirační zdroje a vlivy, které mě při práci ovlivnily, popis průběhu od počátku mého uvažování nad tématem až po vytvoření série maleb se všemi problémy a souvislostmi. Celou práci uzavírá didaktická část, která je věnována možnostem aplikace poznatků a zkušeností z diplomové práce ve výtvarné výchově.
Abstrakt v dalším jazyce: The practical part of my thesis is composed of a set of seven paintings and tempera technique skicovním material that illustrates the development work. It also includes a theoretical part in which I try to grasp the practical part of the theory and supported . The content of this thinking is the theme of childhood memories , sources of inspiration and influences that affected me at work , a description of the course from the beginning of my thinking over the issue after a series of paintings with all the problems and consequences . The whole work concludes didactic part, which is devoted to application of knowledge and experience of the thesis in art education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dominika_Cerna.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna-Scan-oponent-Soucek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Cerna Dominika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce514,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.