Title: Vzpomínky na dětství
Other Titles: Childhood memories - "Forest"
Authors: Markvartová, Eliška
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7315
Keywords: les;introspekce;sebereflexe;vzpomínky z dětství;příroda;zelená;modrá;žlutá;linie;tvořivý proces;znovuzrození;energie
Keywords in different language: forest;introspection;self-reflection;childhood memories;nature;green;blue;yellow;line;creative process;rebirth;energy
Abstract: Má diplomová práce ?Vzpomínky z dětství? s podtitulem ?LES? se zabývá tématem vyrovnání se s vlastní realitou a znovuzrozením. Vytvářím cyklus abstraktních velkoformátových maleb, které zobrazují můj vnitřní svět utvářený vzpomínkami z dětství na krajinu, ve které jsem vyrůstala a žila. Principem práce je duševní obroda a uzavření palčivých témat, abych se mohla odpoutat od dětství a volně pokračovala dále na své životní cestě. Malby jsou malovány pod vlivem několika odlišných stylů a je v nich kombinováno několik filozofií, které dohromady dávají vzniknout konzistentnímu celku, jenž dokonale zachycuje nejen minulost, ale i současnost mého života. V praktické části jsem zvolila velmi netradiční techniku, roztírání barvy bavlněným čtvercem, která vyšla z dlouhého hledání výrazu, a použití krepové papírové lepicí pásky pro tvorbu dekoru. Přiblížila jsem se tím své předchozí tvorbě na sklářské škole. Rytmický ornament a meditativní pozadí v sobě snoubí harmonii a energii, která z obrazů prýští a ovlivňuje tak pozitivně své prostředí. Malby komunikují s divákem naprosto jiným způsobem než cokoliv jiného z mé dosavadní tvorby.
Abstract in different language: My thesis "Reminders of childhood" with the title "Forest" containes themes of dealing with the reality and rebirth. I created a series of abstract, large-formate paintings, which depict my inner world made from childhood memories of the country I grew up and lived in. The principle of this work is my own mental resurgence and closure of painful topics of my childhood, so I can break away from it and continue freely on the path of my life. The paintings were influenced by several different styles and combine more philosophies. Together they give a rise to a consistent unit, which greatly captures not only the past but also the present of my life. I chose very unusual method in the practical part of my thesis, which came from a long searching for the best expression. I blended the colour with a cotton square and used crepe paper tape to make the decor. I approached my former creation on glass making school by it. Rhytmic ornament and maditative background unite into harmony and energy and comunicate with a viewer in a completely different way then any other thing from my previous work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_ELISKA_MARKVARTOVA_.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
MARKVARTOVA_posudek_vedouci_Polacek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
MARKVARTOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2013.PDFPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Markvartova Eliska_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,63 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.