Název: Funkce konceptuálního umění a možnosti jejich využití ve vzdělávací praxi
Další názvy: Exploitation of Conceptual Art and its Functions in Education (Metamorphoses of Time as a Matter of Cognition)
Autoři: Blüml, Josef
Vedoucí práce/školitel: Vančát, Jaroslav
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7321
Klíčová slova: konceptuální umění;cyklický čas;relační čas;gnozeologické a komunikační funkce
Klíčová slova v dalším jazyce: conceptual art;cyclic time;relational time;gnoseological and communication functions
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá gnozeologickými a komunikačními funkcemi konceptuální tvorby a možnostmi jejich využití ve vzdělávání, přičemž se zaměřuje na téma času. V první části se zabývám srovnáním a interpretací vybraných konceptuálních děl z hlediska jejich práce s fenoménem času, přičemž mi jde především o postižení možného poznání (vyplývajícího z kontaktu s těmito díly) týkajícího se časové dimenze lidské existence. Ve druhé části se snažím uvést některé poznatky z předchozí analýzy do námětů využitelných ve vzdělávací praxi. Tato část se zabývá především cyklickým a relačním časem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the issue of gnoseological and communication functions of conceptual art and its exploitation in education with regard to theme of time. The first part of the thesis inquires into comparison and interpretation of selected conceptual art works in light of its operation with time phenomenon. The prime intention is to reflect and describe the possibilities of understanding time dimension of human existence through the contact with conceptual art works. Coming from the previous analysis the second part deals with formulation of educational motives. This part deals with two types of time ? cyclic time and relational time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP verze 1.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLUML_posudek_vedouci_Vancat_2013.PDFPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLUML_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Bluml Josef_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7321

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.