Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorVančát, Jaroslavcs
dc.contributor.authorCelerová, Pavlacs
dc.contributor.refereePodlipský, Rudolfcs
dc.date.accepted2013-08-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:29:28Z-
dc.date.available2012-12-19cs
dc.date.available2014-02-06T12:29:28Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-07-12cs
dc.identifier49801cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7327-
dc.description.abstractV rámci diplomové práce jsem vytvořila interaktivní světelný objekt na téma Obrazy sil těla. Jedná se o svařovanou konstrukci, která je v základu potažena textilií a vystihuje lidskou figuru v nadživotní velikosti. Hlavním posláním bylo vyjádřit barvou, linií i tvarem energie, které se v lidském těle vyskytují. Velkou inspirací, i původním záměrem bylo, propojit západní a východní koncepci nazírání na rozvoj osobnosti. Výsledky, které se mi v průběhu dostaly, se měly stát hlavními ukazateli, jednak k samotné podobě objektu, tak i k didaktické části. Zejména se jedná o průřezové téma Osobnostní a sociální rozvoj v těsném kontaktu s výtvarnou výchovou. Objekt má dvojí roli, slouží jednak jako umělecký artefakt a zároveň jako výuková pomůcka.cs
dc.format45 s. (22 s. obrazová příloha)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectInteraktivitacs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectčakracs
dc.subjectbarvacs
dc.subjectmantracs
dc.subjectsvětlocs
dc.subjectultrafialové světlocs
dc.subjectstíncs
dc.subjectosobnostní a sociální rozvojcs
dc.subjectmetoda tichacs
dc.titleObrazy sil těla (interaktivní objekt)cs
dc.title.alternativeImages of the Body's Power (interactive object)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výtvarné kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn terms of my diploma thesis, I have created an interactive light object themed The Pictures of Body Powers. It is a welded structure which is covered in textiles and capturing the human body in above-life size. The main message was to express the energies existing in the human body by colour, shape and line. The big inspiration and the main purpose was to connect through the Western and the Eastern conception of viewing the personality development. The results I got were supposed to become the main signs to the appearance of the object itself as well as the didactical part. Mainly it is the cross-sectional topic Personal and Social Development in close connection with Arts. The object has two roles, it is an artistic artefact and as a teaching aid at the same time.en
dc.subject.translatedInteractivityen
dc.subject.translatedobjecten
dc.subject.translatedenergyen
dc.subject.translatedchakraen
dc.subject.translatedcoloren
dc.subject.translatedmantraen
dc.subject.translatedlighten
dc.subject.translatedultraviolet lighten
dc.subject.translatedshadowen
dc.subject.translatedpersonal and social developmenten
dc.subject.translatedmethod of silenceen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PAVLA CELEROVA DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CELEROVA_posudek_vedouci_Vancat_2013.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CELEROVA_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Celerova Pavla_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.