Title: Barokní gotika - multimediální výuková pomůcka
Other Titles: Baroque gothic - multimedia learning application
Authors: Cinkaničová, Petra
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7331
Keywords: barokní gotika;architektura;Plzeňský kraj;Jan Blažej Santini-Aichel;multimediální výuková pomůcka
Keywords in different language: baroque gothic;architecture;Pilsen region;Jan Blažej Santini-Aichel;multimedia learning application
Abstract: Stěžejním tématem diplomové práce je barokní gotika, jedinečný architektonický sloh, jejímž hlavním představitelem je Jan Blažej Santini-Aichel. Praktickou část tvoří multimediální výuková pomůcka zaměřená na architekturu Jana Blažeje Santini-Aichela v Plzeňském kraji a je určená studentům středních škol. Teoretická část se věnuje barokní gotice, životu význačného umělce, jeho inspiračním zdrojům a především jednotlivým stavbám v západočeském regionu. Součástí práce je didaktické ověření a návrhy na využití aplikace. Tato práce si klade za hlavní cíl usnadnění studia regionální barokní architektury, vytvoření uceleného multimediálního přehledu staveb Jana Blažeje Santini-Aichela v Plzeňském kraji a probuzení zájmu širší veřejnosti o tento unikátní architektonický sloh.
Abstract in different language: The main topic of this diploma thesis is the baroque gothic, unique architectonical style and Jan Blažej Santini-Aichel as its main performer. The practical part consists of a multimedia learning tool focused on Santini's work in Pilsen region and it's designated for students of high schools. The theoretical part is about baroque gothic in general, life of the artist, the origin of his motivation and most importantly about his constructions. Didactic review and practical use-case suggestions are included in the thesis as well. The goal of this thesis is to ease learning of regional baroque architecture, creating an overall multimedia overview of constructions of Jan Blažej Santini-Aichel in Pilsen region and boosting public interest for this unique architecture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Cinkanicova Petra.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
CINKANICOVA_posudek_vedouci_Zikmundova_2013.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
CINKANICOVA_posudek_oponent_Podlipsky_2013.PDFPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cinkanicova Petra_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.