Název: Za zavřenýma očima
Další názvy: Behind closed eyes
Autoři: Gaudynová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7334
Klíčová slova: prožitek smrti;utonutí;figura;renesance;klasicismus;hyperrealistická malba;olejové barvy;akrylové barvy
Klíčová slova v dalším jazyce: experience of death;drowning;figure;renaissance;classicism;hyperrealistic painting;oil paints;acrylic paints
Abstrakt: Mým úkolem bylo výtvarně zpracovat tématický cyklus s názvem ?Za zavřenýma očima?. Jedná se o 5-6 obrazů středního formátu realizovaných libovolnou malířskou technikou. Jako námět pro tento cyklus jsem zvolila svůj osobní zážitek setkání se smrtí. V textové části přibližuji onen zážitek a mé pocity z něj, krátce se zamýšlím nad zdroji inspirace při tvorbě tohoto cyklu, popisuji proces tvorby, včetně zvolených technik a hodnotím vývoj své práce. V didaktické části demonstruji využití této diplomové práce ve školní praxi. Na závěr je uvedeno mé zamyšlení nad prací.
Abstrakt v dalším jazyce: My task was to compose the thematic cycle ?Behind closed eyes?. It is about 5-6 medium-sized paintings realized in any painting technique. I chose my personal experience of meeting with death as a theme for this cycle. I am giving insight into this experience and my passing through it, I have thought briefly about sources of inspiration for this cycle, I am describing the process of creation including chosen technologies and I am evaluating the development of my work in the text part. I am illustrating using this dissertation in school practice in the didactic part. The end of this work contains my reflection for this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Pavla Gaudynova.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gaudynova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gaudynova-scan-O-komzakova-2013.PDFPosudek oponenta práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Gaudynova Pavla_2013.PDFPrůběh obhajoby práce501,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.