Název: Stopa
Další názvy: The Foot
Autoři: Paulová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7338
Klíčová slova: stopa;grafika;tisk;obraz;komunikace;statek;příroda
Klíčová slova v dalším jazyce: foot;graphic techniques;print;image;communication;farm;nature
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce bude výstup dvanácti grafických listů středního formátu na téma ?Stopa?. Budu se snažit vyjádřit toto téma grafickou technikou linorytu a snad bude v mých silách užívat ji tvořivě a kreativně. Budu polemizovat o významech slova ?stopa? a snad se mi podaří některé významy ztvárnit do grafických listů. V neposlední řadě se zamyslím nad pedagogickým záměrem, který z mé praktické části vychází. Navrhnu ukázkovou vyučovací jednotku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work will be the output of twelve medium-format prints on the theme "Foot". I will try to express this theme graphic technique of linocut and hopefully will do my best to use it creatively and creatively. I will argue about the meanings of the word "Foot" and hopefully I can get some meanings to portray prints. Finally, think about the pedagogical project, which is based on my practical part. I will suggest sample lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
doplomova prace Stopa.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paulova-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paulova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Paulova Dagmar_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7338

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.