Title: Stopa
Other Titles: The Foot
Authors: Paulová, Dagmar
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7338
Keywords: stopa;grafika;tisk;obraz;komunikace;statek;příroda
Keywords in different language: foot;graphic techniques;print;image;communication;farm;nature
Abstract: Cílem mé diplomové práce bude výstup dvanácti grafických listů středního formátu na téma ?Stopa?. Budu se snažit vyjádřit toto téma grafickou technikou linorytu a snad bude v mých silách užívat ji tvořivě a kreativně. Budu polemizovat o významech slova ?stopa? a snad se mi podaří některé významy ztvárnit do grafických listů. V neposlední řadě se zamyslím nad pedagogickým záměrem, který z mé praktické části vychází. Navrhnu ukázkovou vyučovací jednotku.
Abstract in different language: The aim of my work will be the output of twelve medium-format prints on the theme "Foot". I will try to express this theme graphic technique of linocut and hopefully will do my best to use it creatively and creatively. I will argue about the meanings of the word "Foot" and hopefully I can get some meanings to portray prints. Finally, think about the pedagogical project, which is based on my practical part. I will suggest sample lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doplomova prace Stopa.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Paulova-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Paulova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Paulova Dagmar_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.