Název: Možnosti využití kynologie ve státní správě při odhalování nelegálního dovozu a vývozu
Další názvy: Possibilities of Trials in Public Administration at detect illegal import and export
Autoři: Drábek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7379
Klíčová slova: celní správa;kynologie;nelegální dovoz;pachové práce;služební pes;veřejné správa;nelegální vývoz
Klíčová slova v dalším jazyce: customs;kynologie;illegal import;public administration;scent work;service dog;public administration;illegal export
Abstrakt: V bakalářské práci se věnuji využívání služebních psů ve státní správě. Svou bakalářskou práci rozdělím do dvou částí. V první části se zabývám představením kynologie obecně, zmíním zákonné normy týkající se kynologie a popíši, jak probíhá výcvik služebních psů. V druhé části se zabývám problematikou kynologie především v Celní správě, odhalování nelegálního vývozu a dovozu služebními psy a uvedení konkrétních příkladů z praxe a následného vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to the use of service dogs in public administration. On this thesis split into two parts. The first part deals with the performance kynologie generally mention legal norms governing cynology description of how the training of service dogs. The second part deals with the issue kynologie especially in customs administration, detecting illegal export and import service dogs and putting practical examples and subsequent evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Miroslav Drabek.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drabek - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce529,52 kBUnknownZobrazit/otevřít
Drabek - posudek OP.emlPosudek oponenta práce617,42 kBUnknownZobrazit/otevřít
Drabek - protokol BPPrůběh obhajoby práce302,68 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.