Title: Možnosti využití kynologie ve státní správě při odhalování nelegálního dovozu a vývozu
Other Titles: Possibilities of Trials in Public Administration at detect illegal import and export
Authors: Drábek, Miroslav
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7379
Keywords: celní správa;kynologie;nelegální dovoz;pachové práce;služební pes;veřejné správa;nelegální vývoz
Keywords in different language: customs;kynologie;illegal import;public administration;scent work;service dog;public administration;illegal export
Abstract: V bakalářské práci se věnuji využívání služebních psů ve státní správě. Svou bakalářskou práci rozdělím do dvou částí. V první části se zabývám představením kynologie obecně, zmíním zákonné normy týkající se kynologie a popíši, jak probíhá výcvik služebních psů. V druhé části se zabývám problematikou kynologie především v Celní správě, odhalování nelegálního vývozu a dovozu služebními psy a uvedení konkrétních příkladů z praxe a následného vyhodnocení.
Abstract in different language: The work is devoted to the use of service dogs in public administration. On this thesis split into two parts. The first part deals with the performance kynologie generally mention legal norms governing cynology description of how the training of service dogs. The second part deals with the issue kynologie especially in customs administration, detecting illegal export and import service dogs and putting practical examples and subsequent evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miroslav Drabek.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Drabek - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce529,52 kBUnknownView/Open
Drabek - posudek OP.emlPosudek oponenta práce617,42 kBUnknownView/Open
Drabek - protokol BPPrůběh obhajoby práce302,68 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.