Název: Místní referendum
Další názvy: Local Referendum
Autoři: Pokorná, Klára
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7395
Klíčová slova: místní referendum;demokracie;přímá demokracie;správa věcí veřejných;územní změny obce;zastupitelstvo obce;přípravný výbor
Klíčová slova v dalším jazyce: local referendum;democracy;direct democracy;governance;territorial changes municipalities;the municipal council;the preparatory committee
Abstrakt: Hlavním cílem práce je představit a zhodnotit místní referendum jako nejdůležitější institut přímé demokracie v České republice, a také jako podíl na správě věcí veřejných, a to z hlediska vzniku a vývoje přímé demokracie, legislativní úpravy a obligatorních podmínek pro vyhlášení a konání místního referenda. Teoretická část je navíc doplněna o modelové případy s odlišnou problematikou (nesplnění zákonných podmínek pro konání referenda; úspěšné hlasování o oddělení dvou částí obce; místní referendum o výstavbě obchodního centra se soudní dohrou kvůli zdánlivě vágní otázce). V závěru předkládám možné strategie pro vytvoření úspěšné kampaně.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this work is to present and evaluate local referendum as the most important institution of direct democracy in the Czech Republic, as well as a share in the administration of public affairs, in terms of the origin and development of direct democracy, legislation and obligatory conditions for declaring and holding a local referendum. The theoretical part is supplemented by test cases with different issues (non statutory conditions for the referendum; successful vote on the separation of the two parts of the village, the local referendum on the construction of the shopping center, court sequel due to seemingly vague question). In conclusion, presenting strategies for creating a successful campaign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Klara Pokorna.pdfPlný text práce421,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna Klara- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce468 kBUnknownZobrazit/otevřít
Pokorna Klara- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce888,31 kBUnknownZobrazit/otevřít
Pokorna Klara- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,61 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.