Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of official act
Authors: Šubrtová, Andrea
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7400
Keywords: etika;etický kodex;legislativa;vnitřní normy;etiketa;management;korupce
Keywords in different language: ethics;ethics code;legislation;internal standards;etiquette;management;corruption
Abstract: Veřejná správa je považována za službu veřejnosti, proto je od jejích zaměstnanců vyžadována vysoká úroveň jednání. Ta má být zajištěna pomocí právních předpisů, vnitřních norem a dodržováním zásad etikety. Důležité je také efektivní řízení lidských zdrojů. I přes všechna opatření je korupce stále velkým problémem současné společnosti.
Abstract in different language: Public administration is considered as a public service therefore a high level of negotiation is expected from its employees. That is to be ensured through legislation, internal standards and adherence to the principles of etiquette. It is also important effective management of human resources. Despite all measures, corruption is still a major problem in today's society. jo bylo to dobry
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etika uredniho jednani.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
Stovikova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce577,03 kBUnknownView/Open
Subrtova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce940,67 kBUnknownView/Open
Subrtova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce412,07 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.