Název: Etika úředního jednání
Další názvy: Ethics of official act
Autoři: Šubrtová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7400
Klíčová slova: etika;etický kodex;legislativa;vnitřní normy;etiketa;management;korupce
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;ethics code;legislation;internal standards;etiquette;management;corruption
Abstrakt: Veřejná správa je považována za službu veřejnosti, proto je od jejích zaměstnanců vyžadována vysoká úroveň jednání. Ta má být zajištěna pomocí právních předpisů, vnitřních norem a dodržováním zásad etikety. Důležité je také efektivní řízení lidských zdrojů. I přes všechna opatření je korupce stále velkým problémem současné společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Public administration is considered as a public service therefore a high level of negotiation is expected from its employees. That is to be ensured through legislation, internal standards and adherence to the principles of etiquette. It is also important effective management of human resources. Despite all measures, corruption is still a major problem in today's society. jo bylo to dobry
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Etika uredniho jednani.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stovikova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce577,03 kBUnknownZobrazit/otevřít
Subrtova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce940,67 kBUnknownZobrazit/otevřít
Subrtova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce412,07 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.