Název: Vysoká škola. (Veřejnoprávní samospráva nebo veřejný podnik?)
Další názvy: Public University. (Public Authority or public undertaking?)
Autoři: Turčáni, Filip
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7404
Klíčová slova: Vysoká škola. Veřejný ústav. Samospráva. Veřejnoprávní korporace.
Klíčová slova v dalším jazyce: University. Institute of public. Public corporation. Public undertaking. Autonomy.
Abstrakt: V této práci rozeberu právo vysokých škol. Popíšu jejich historii, jejich historický vývoj. Dále se podívám na prameny práva vysokých škol a to jak na státní tak evropské úrovni. Popíši orgány.Systém akreditace a akreditační komisy. Na závěr se pokusím rozebrat do jaké kategorie institucí vysokou školu zařadit.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelors work, i would like to describe the university law. I will describe their historical development.Then i am going to look on the legislatvice streams from our country and from europe. I imply to my work system of akreditation and akreditation commision. In the end i am going to summerize wheter is university more public undertaking or public corporation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Turcani.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turcani- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce520,64 kBUnknownZobrazit/otevřít
Turcani- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce933,21 kBUnknownZobrazit/otevřít
Turcani- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce411,73 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.