Title: Vysoká škola. (Veřejnoprávní samospráva nebo veřejný podnik?)
Other Titles: Public University. (Public Authority or public undertaking?)
Authors: Turčáni, Filip
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7404
Keywords: Vysoká škola. Veřejný ústav. Samospráva. Veřejnoprávní korporace.
Keywords in different language: University. Institute of public. Public corporation. Public undertaking. Autonomy.
Abstract: V této práci rozeberu právo vysokých škol. Popíšu jejich historii, jejich historický vývoj. Dále se podívám na prameny práva vysokých škol a to jak na státní tak evropské úrovni. Popíši orgány.Systém akreditace a akreditační komisy. Na závěr se pokusím rozebrat do jaké kategorie institucí vysokou školu zařadit.
Abstract in different language: In this bachelors work, i would like to describe the university law. I will describe their historical development.Then i am going to look on the legislatvice streams from our country and from europe. I imply to my work system of akreditation and akreditation commision. In the end i am going to summerize wheter is university more public undertaking or public corporation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Turcani.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Turcani- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce520,64 kBUnknownView/Open
Turcani- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce933,21 kBUnknownView/Open
Turcani- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce411,73 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.