Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLego, Jan
dc.contributor.authorMachová Nová, Jitka
dc.contributor.refereeKalný, Miroslav
dc.date.accepted2013-05-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:10Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:10Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7411
dc.description.abstractTématem práce je porovnání exekuce správní a soudní. Práce se zabývá jednak historickým vývojem jak exekuce správní tak i soudní, a poté jednotlivými předpoklady jejich provedení. Zaměřuje se ale i na problematiku exekučních titulů a souběhu výkonů rozhodnutí. V neposlední řadě porovnává podmíky provedení exekuce správní a soudní.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51997-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoudní exekucecs
dc.subjectsprávní exekucecs
dc.subjectdaňová exekucecs
dc.subjectvýkon rozhodnutícs
dc.subjectexekuční titulcs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectsouběhcs
dc.titlePorovnání exekuce správní a soudnícs
dc.title.alternativeComparison of administrative and judicial enforcement.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the work is to compare administrative and judicial enforcement. The work deals with both the historical development as well as execution of administrative court, and then the individual requirements of their execution. But also focuses on the issue of titles and parallel execution of decisions. Finally, the performance compares Terms of use administrative and judicial enforcement.en
dc.subject.translatedjudicial executionen
dc.subject.translatedadministrative enforcementen
dc.subject.translatedtax enforcementen
dc.subject.translatedenforcementen
dc.subject.translatedenforcement orderen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedfusionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce323,27 kBAdobe PDFView/Open
Machova Nova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce4 kBUnknownView/Open
Machova Nova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownView/Open
Machova Nova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce440,05 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.